Tingkatkan browser web Anda
Anda menggunakan browser yang tidak didukung. Lihat browser yang didukung untuk menikmati pengalaman terbaik situs kami.
Tempah Cathay Pacific Jelajahi menu situs

Kelab Marco Polo

Privasi dan terma

Sila kaji semula terma dan syarat penuh serta dasar privasi Kelab Marco Polo sebelum memohon sebagai ahli. Cathay Pacific berhak untuk mentafsirkan terma dan syarat ini.

Terma dan Syarat

Terma dan syarat ini menentukan hubungan di antara Cathay Pacific Airways Limited (CPA) dan Ahli Kelab Marco Polo (Ahli). Terma dan syarat ini hendaklah dibaca dengan teliti, terutamanya kerana terma dan syarat tersebut termasuk had dan pengecualian ke atas liabiliti CPA.

 1. Kelab Marco Polo (Kelab) diurus dan dikendalikan oleh CPA.
 2. Kelab ini dibuka untuk individu yang berumur 12 tahun atau ke atas. Keahlian tidak tersedia kepada syarikat atau entiti sah yang lain. Keahlian diterima mengikut budi bicara tunggal CPA dan setelah dibayar yuran pendaftaran sebanyak USD100.
 3. Ahli akan diberi nombor keahlian dan kad keahlian. Penggunaan nombor/kad ini dan manfaat yang berkaitan dianggap sebagai penerimaan terma dan syarat ini serta terma dan syarat Kelab lain yang mungkin dikeluarkan dari semasa ke semasa, untuk manfaat CPA.
 4. Keahlian Kelab dan kad keahlian tidak boleh dipindah milik dan hanya boleh digunakan oleh Ahli. Kad keahlian adalah hak milik CPA dan mesti dikembalikan atas permintaan.
 5. CPA berhak untuk mengubah suai Struktur Kelab, manfaat atau ciri-ciri lain termasuk terma dan syarat ini atau menamatkan Kelab pada bila-bila masa dengan notis yang munasabah di mana yang mungkin dan CPA tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang berbangkit daripadanya. Apa-apa penggunaan Kelab oleh Ahli akan dianggap sebagai penerimaan apa-apa pindaan kepada terma dan syarat ini.
 6. Yuran pendaftaran keahlian dan pembaharuan Kelab tidak akan dikembalikan.
 7. Setelah menyertai atau menaik taraf kepada peringkat dalam Kelab, Ahli akan menerima kad keahlian dan tag bagasi. Ahli Gold, Silver dan Green akan dikenakan bayaran untuk penggantian kad keahlian atau tag bagasi (permohonan dalam talian: USD20 atau 2,000 Asia Miles; saluran bukan dalam talian yang lain: USD50 atau 5,000 Asia Miles).
 8. Club points yang diperoleh dikira berdasarkan kepada gabungan syarikat penerbangan, kabin, kelas tambang dan jarak perjalanan. Untuk penerbangan sambung dengan perubahan nombor penerbangan, jumlah club points yang diperoleh adalah jumlah club points yang diperoleh bagi setiap sektor penerbangan. CPA berhak untuk membuat keputusan muktamad jika berlaku sebarang pertikaian.
 9. Ahli akan menerima penyata bulanan Kelab melalui e-mel.
 10. Ahli di bawah 18 tahun tidak akan menerima e-mel promosi.
 11. Dasar kemasukan dan alkohol adalah selaras dengan dasar perundangan tempatan dan pengendali ruang istirehat. CPA berhak untuk meminta Ahli menunjukkan bukti umur sebelum membenarkan akses ke ruang istirehat.
 1. Untuk memperoleh club points, Ahli mesti menyatakan nombor keahlian mereka pada masa tempahan dan menunjukkan kad keahlian mereka ketika daftar masuk.
 2. Club points hanya boleh diperoleh dengan menaiki penerbangan CPA, Cathay Dragon atau mana-mana syarikat penerbangan oneworld alliance yang lain.
 3. Club points hanya boleh diperoleh apabila Ahli berdaftar ke dalam Kelab Marco Polo dan telah memulakan keahlian mereka.
 4. Club points tidak boleh dipindah milik kepada program syarikat penerbangan lain.
 5. Dalam usaha untuk menjadi layak bagi kredit club points, Ahli perlu memastikan bahawa nama yang digunakan dalam urus niaga terutamanya apabila dicetak pada tiket penerbangan, sepadan dengan nama seperti yang didaftarkan dengan Kelab Marco Polo.
 6. Kredit club points mungkin mengambil masa di antara 4 hingga 6 minggu selepas perjalanan untuk dikreditkan ke akaun ahli.
 7. Ahli layak untuk menikmati manfaat peringkat pertengahan sebaik sahaja club points yang cukup dikreditkan ke akaun ahli. Rujuk kepada halaman manfaat kelab untuk maklumat lanjut.
 8. Club points yang diperoleh adalah sah hanya sehingga akhir tempoh keahlian ahli.
 9. Ahli tidak boleh memperoleh club points dan mata wang ganjaran dengan rakan kongsi syarikat penerbangan lain pada masa yang sama.
 10. Ahli boleh memperoleh club points bersama Asia Miles apabila terbang dengan mana-mana syarikat penerbangan oneworld alliance, yang club points menyumbangkan kepada status keahlian Kelab manakala Asia Miles adalah ganjaran mata wang perjalanan yang ditawarkan oleh Kelab tersebut kepada Ahli kami untuk menikmati ganjaran gaya hidup.
 11. Dalam kes naik taraf boleh ditempah, club points akan diperoleh berdasarkan pada kelas tambang sebenar penerbangan.
 12. Sebaik sahaja manfaat peringkat pertengahan telah diberikan apabila club points yang cukup telah diperoleh, ahli itu tidak boleh melakukan apa-apa pelarasan penerbangan dan/atau club points tidak boleh dibatalkan atau dipadamkan dalam apa jua keadaan.
 13. Jika perjalanan udara ahli terganggu kerana sebab-sebab di luar kawalan CPA atau rakan kongsi penerbangan (sebagai contoh, keadaan cuaca yang melampau/bencana alam) dan ahli terpaksa menukar pembawa, kredit club points / Asia miles pada segmen yang terganggu untuk tiket yang dibeli hanya akan dikreditkan kepada jadual perjalanan yang asal. Dalam keadaan tersebut ahli perlu menghantarkan e-mel, surat atau faks dengan resit penumpang dan boarding pass kepada Kelab Marco Polo.

Terma dan syarat untuk manfaat ini adalah sah untuk penerbangan yang dipasarkan dan dikendalikan oleh CPA atau Cathay Dragon sahaja, melainkan jika dinyatakan secara khusus sebaliknya.

 1. Tempat Duduk Ruang Letak Kaki Tambahan untuk ahli Silver, Gold dan Diamond
  1. Secara percuma (tidak termasuk teman seperjalanan), tertakluk kepada ketersediaan.
  2. Tempat duduk mesti ditempah 24 jam sebelum berlepas.
 2. Tempahan Tempat Duduk Awal untuk ahli Silver, Gold dan Diamond
  1. Tertakluk kepada ketersediaan dan boleh digunakan kepada tiket yang dibayar sahaja, kecuali Tambang Berkumpulan.
  2. Teman seperjalanan ahli boleh juga menikmati manfaat ini apabila mengembara dengan ahli.
  3. Ahli mesti mendaftar masuk sekurang-kurangnya satu jam sebelum berlepas atau tempat duduk akan dilepaskan.
  4. Ahli yang memohon untuk perkhidmatan seseorang di bawah umur yang mengembara bersendirian adalah tidak layak.
  5. Tambang berkumpulan adalah tidak layak.
 3. Keutamaan Senarai Menunggu untuk ahli Silver, Gold dan Diamond
  1. Teman seperjalanan ahli boleh juga menikmati manfaat ini apabila mengembara dengan ahli.
  2. Hanya boleh digunakan untuk tiket yang dibayar; tidak boleh digunakan kepada hadiah, derma atau penebusan tiket.
 4. Keutamaan daftar masuk dan Keutamaan Menaiki Pesawat untuk penerbangan yang dikendalikan oleh Air New Zealand
  1. Untuk ahli Silver, Gold dan Diamond yang mengembara dengan menaiki penerbangan yang dikendalikan oleh Air New Zealand dan dipasarkan oleh CPA di antara Auckland dan Hong Kong.
 5. Keutamaan daftar masuk
  1. Semua Ahli boleh daftar masuk di kaunter khusus Kelab Marco Polo di mana jua ia tersedia.
  2. Ahli Silver, Gold dan Diamond boleh daftar masuk di kaunter Kelas Bisnes.
  3. Ahli Diamond boleh daftar masuk di kaunter Kelas Pertama di mana jua ia tersedia.
  4. Rakan perjalanan boleh juga menikmati manfaat ini apabila mengembara dengan ahli.
 6. Keutamaan menaiki pesawat
  1. Tersedia untuk semua Ahli.
  2. Untuk ahli Silver, Gold dan Diamond, teman seperjalanan boleh juga menikmati manfaat ini apabila mengembara dengan ahli.
 7. Keutamaan siap sedia menaiki penerbangan yang dikendalikan oleh Air New Zealand
  1. Untuk ahli Silver, Gold dan Diamond yang mengembara dengan menaiki penerbangan yang dikendalikan oleh Air New Zealand dan dipasarkan oleh CPA di antara Auckland dan Hong Kong.
 8. Tempat Duduk Kelas Ekonomi Dijamin
  1. Hanya untuk ahli Gold dan Diamond pada tiket berbayar CPA dan Cathay Dragon dalam kelas tambang Y.
  2. Ahli Gold mesti menempah sehingga 72 jam sebelum berlepas.
  3. Ahli Diamond mesti menempah sehingga 24 jam sebelum berlepas.
  4. Tidak boleh digunakan bagi tambang kumpulan; diskaun ID/AD; tiket barter/perjanjian dagangan; atau hadiah, derma atau tiket penebusan.
  5. Semua tempat duduk yang dijamin mesti bertiket dan terhad kepada satu tempat duduk bagi setiap ahli untuk setiap penerbangan.
  6. CPA dan Cathay Dragon berhak untuk menggantung manfaat ini tanpa memberi notis terlebih dahulu atas sebab-sebab operasi tetapi akan berusaha untuk menawarkan penyelesaian alternatif.
 9. Tempat Duduk Kelas Ekonomi Premium Dijamin
  1. Hanya untuk ahli Diamond pada tiket berbayar CPA dalam kelas tambang W.
  2. Ahli Diamond mesti menempah sehingga 24 jam sebelum berlepas.
  3. Tidak boleh digunakan bagi tambang kumpulan; diskaun ID/AD; tiket barter/perjanjian dagangan; atau hadiah, derma atau tiket penebusan.
  4. Semua tempat duduk yang dijamin mesti bertiket dan terhad kepada satu tempat duduk bagi setiap ahli untuk setiap penerbangan.
  5. CPA dan Cathay Dragon berhak untuk menggantung manfaat ini tanpa memberi notis terlebih dahulu atas sebab-sebab operasi tetapi akan berusaha untuk menawarkan penyelesaian alternatif.
 10. Tempat Duduk Kelas Bisnes Dijamin
  1. Hanya untuk ahli Diamond pada tiket berbayar CPA dalam kelas tambang J.
  2. Ahli Diamond mesti menempah sehingga 24 jam sebelum berlepas.
  3. Tidak boleh digunakan bagi tambang kumpulan; diskaun ID/AD; tiket barter/perjanjian dagangan; atau hadiah, derma atau tiket penebusan.
  4. Semua tempat duduk yang dijamin mesti bertiket dan terhad kepada satu tempat duduk bagi setiap ahli untuk setiap penerbangan.
  5. CPA dan Cathay Dragon berhak untuk menggantung manfaat ini tanpa memberi notis terlebih dahulu atas sebab-sebab operasi tetapi akan berusaha untuk menawarkan penyelesaian alternatif.
 11. Tempat duduk pilihan dalam penerbangan yang dikendalikan oleh Air New Zealand
  1. Ahli Silver, Gold dan Diamond yang menaiki penerbangan dikendalikan oleh Air New Zealand dan dipasarkan oleh Cathay Pacific di antara Auckland dan Hong Kong boleh menikmati tempat duduk pilihan di zon yang ditetapkan terletak di bahagian hadapan kabin, tertakluk kepada ketersediaan.
 12. Keistimewaan Bagasi
  1. Keistimewaan bagasi bagi elaun bagasi daftar masuk tambahan dan elaun bagasi kabin khas disediakan untuk ahli Silver, Gold dan Diamond.
  2. Manfaat bagasi tambahan hanya tersedia untuk Ahli yang berlepas menaiki penerbangan yang dipasarkan dan dikendalikan oleh CPA dan/atau Cathay Dragon dan tidak terpakai untuk penerbangan operasi bersama atau perkongsian kod yang dikendalikan oleh pembawa pihak ketiga (kecuali penerbangan yang dikendalikan oleh Air New Zealand dan dipasarkan oleh CPA di antara Auckland dan Hong Kong).
 13. Elaun bagasi Air New Zealand
  1. Hanya untuk ahli Silver, Gold dan Diamond apabila menaiki penerbangan yang dikendalikan oleh Air New Zealand dan dipasarkan oleh CPA di antara Auckland dan Hong Kong.
 14. Akses ke Ruang Istirehat Kelas Bisnes CPA dan Cathay Dragon
  1. Untuk ahli Silver, tersedia kepada mereka yang berlepas menaiki penerbangan yang dipasarkan dan dikendalikan oleh CPA atau Cathay Dragon.
  2. Hanya tersedia kepada ahli Gold dan seorang tetamu yang berlepas menaiki penerbangan yang dipasarkan dan dikendalikan oleh CPA, Cathay Dragon dan/atau penerbangan pembawa oneworld.
  3. Hanya tersedia kepada ahli Diamond dan sehingga dua orang tetamu yang berlepas menaiki penerbangan yang dipasarkan dan dikendalikan oleh CPA, Cathay Dragon dan/atau penerbangan pembawa oneworld.
  4. Kanak-kanak di bawah usia 2 tahun akan dibenarkan masuk tanpa dikira sebagai tetamu.
 15. Akses ke ruang istirehat Kelas Pertama CPA
  1. Untuk ahli Diamond, hanya tersedia untuk Ahli dan sehingga dua tetamu yang berlepas dengan penerbangan yang dipasarkan dan dikendalikan oleh CPA, Cathay Dragon dan/atau penerbangan pembawa oneworld.
  2. Kanak-kanak di bawah usia 2 tahun akan dibenarkan masuk tanpa dikira sebagai tetamu.
 16. Ruang istirehat ketibaan (tetamu tidak dibenarkan)
  1. Disediakan kepada ahli Diamond yang tiba di Hong Kong, London (CX237, CX251 atau CX255 sahaja) atau Frankfurt dalam penerbangan yang dipasarkan dan dikendalikan oleh CPA atau Cathay Dragon.
  2. Untuk ahli Gold yang tiba di Hong Kong atau Frankfurt dalam penerbangan yang dipasarkan dan dikendalikan oleh Cathay Pacific atau Cathay Dragon.
  3. Kemasukan adalah untuk hari ketibaan dan tetamu tidak dibenarkan.
  4. Untuk memudahkan akses kepada lounge ketibaan, Diamond ahli perlu mendapatkan kad jemputan dari lokasi permulaan mereka.
 17. Had umur akses ke ruang istirehat
  1. Jika penumpang adalah seseorang yang di bawah umur dan menaiki penerbangan secara bersendirian, kemasukan ke ruang istirehat dan penggunaan alkohol mesti mematuhi undang-undang tempatan dan dasar pengendali ruang istirehat. Bukti umur mungkin diperlukan untuk mengakses ruang istirehat.
 18. Akses ruang istirehat Kelas Bisnes Air New Zealand
  1. Tersedia kepada ahli Silver, Gold dan Diamond yang mengembara dalam mana-mana kelas kabin dengan menaiki penerbangan yang dikendalikan oleh Air New Zealand dan dipasarkan oleh CPA di antara Auckland dan Hong Kong boleh menikmati akses ke ruang istirehat di lapangan terbang Auckland dan Hong Kong.
  2. Akses Ruang Istirehat Domestik Air New Zealand hanya disediakan kepada ahli Diamond dan Gold yang menaiki penerbangan dari Christchurch atau Wellington ke Hong Kong melalui Auckland dan sebaliknya. Sektor domestik mesti dipasarkan dan dikendalikan oleh Air New Zealand. Ahli Silver akan ditawarkan akses ruang istirehat di lapangan terbang Auckland dan Hong Kong sahaja.
  3. Ahli Gold adalah dialu-alukan untuk membawa seorang tetamu apabila menggunakan kemudahan ruang istirehat Kelas Bisnes Air New Zealand. Tetamu tersebut mesti juga berlepas dengan menaiki penerbangan yang dipasarkan oleh CPA.
  4. Ahli Diamond adalah dialu-alukan untuk membawa dua orang tetamu apabila menggunakan kemudahan ruang istirehat Kelas Bisnes Air New Zealand. Tetamu tersebut mesti juga berlepas dengan menaiki penerbangan yang dipasarkan oleh CPA.
 19. Percutian Keahlian
  1. Ahli Silver, Gold dan Diamond yang hendak memohon untuk, menukar atau membatalkan Percutian Keahlian perlu menghubungi Pusat Perkhidmatan Kelab Marco Polo.
  2. Permintaan hendaklah dibuat di antara 7 hari dan 90 hari sebelum Percutian Keahlian yang diminta bermula.
  3. Percutian Keahlian tidak boleh bermula pada bulan tamat tempoh keahlian semasa atau di luar tempoh keahlian semasa.
  4. Tempoh sekurang-kurangnya 1 bulan dan maksimum 12 bulan bagi setiap Percutian Keahlian.
  5. Hanya 3 percutian keahlian untuk setiap keahlian seumur hidup dibenarkan.
  6. Peringkat keahlian dan baki tempoh keahlian yang tinggal akan disambung semula selepas Percutian Keahlian.
  7. Kad keahlian baharu (dengan tarikh luput baharu) akan dikeluarkan selepas tempoh Percutian Keahlian, manakala manfaat peringkat pertengahan sebelum tarikh tamat manfaat tersebut masih boleh dituntut.
  8. Tiada permintaan, perubahan, lanjutan dan pembatalan boleh dibuat selepas Percutian Keahlian bermula.
  9. Tiada perkhidmatan atau manfaat Kelab Marco Polo adalah terpakai semasa dalam tempoh Percutian Keahlian.
  10. Perolehan club points tidak boleh dilakukan bagi penerbangan yang diambil semasa tempoh Percutian Keahlian (manakala tidak ada kesan ke atas perolehan atau penebusan Asia Miles).
  11. Percutian Keahlian tambahan boleh diminta (walaupun dalam tempoh cuti) selagi tempoh tidak bertindih.
 20. Pas Ruang Istirehat
  1. 1 Pas Ruang Istirehat Kelas Bisnes akan diberikan kepada ahli Green sebaik sahaja mencapai 200 club points.
  2. 2 Pas Ruang Istirehat Kelas Bisnes akan diberikan kepada ahli Silver sebaik sahaja mencapai 450 club points.
  3. 2 Pas Ruang Istirehat Kelas Bisnes akan diberikan kepada ahli Gold sebaik sahaja mencapai 800 club points.
  4. 2 Pas Ruang Istirehat Kelas Pertama atau Kelas Bisnes akan diberikan kepada ahli Diamond sebaik sahaja mencapai 1,400 club points.
  5. Bagi ahli Green, Pas Ruang Istirehat hanya disediakan kepada ahli atau teman seperjalanan mereka yang menaiki penerbangan yang dikendalikan dan dipasarkan oleh CPA atau Cathay Dragon.
  6. Bagi ahli Silver, Pas Ruang Istirehat hanya disediakan teman seperjalanan mereka yang menaiki penerbangan yang dikendalikan dan dipasarkan oleh CPA atau Cathay Dragon.
  7. Bagi ahli Gold, Pas Ruang Istirehat hanya disediakan kepada teman seperjalanan atau ahli Kumpulan Penebusan mereka yang menaiki penerbangan yang dikendalikan dan dipasarkan oleh CPA atau Cathay Dragon.
  8. Bagi ahli Diamond, Pas Ruang Istirehat hanya disediakan kepada teman seperjalanan atau ahli Kumpulan Penebusan mereka menaiki penerbangan yang dikendalikan dan dipasarkan oleh CPA atau Cathay Dragon.
  9. Teman seperjalanan untuk Pas Ruang Istirehat adalah tetamu yang mengembara dengan ahli Kelab Marco Polo pada tempahan yang sama atau mengembara pada tarikh penerbangan yang sama, dengan tempat asal dan destinasi yang sama, seperti ahli Kelab Marco Polo.
  10. Kumpulan Penebusan adalah kumpulan yang mengandungi sehingga 5 ahli keluarga dan/atau rakan yang telah anda namakan yang boleh anda tebuskan Asia Miles sebagai ganjaran. Anda boleh melawat laman web Asia Miles untuk maklumat lanjut mengenai Kumpulan Penebusan. Ahli Kumpulan Penebusan boleh menikmati Pas Ruang Istirehat tanpa perlu mengembara bersama-sama dengan ahli.
  11. Pas Ruang Istirehat mesti dituntut dalam talian dan tidak boleh didapati semasa daftar masuk di lapangan terbang.
  12. Pas Ruang Istirehat tersedia untuk tempoh 12 bulan dari tarikh ia dikeluarkan.
  13. Pas Ruang Istirehat untuk ahli Green, Silver dan Gold hanya terpakai untuk ruang istirehat perlepasan Kelas Bisnes yang layak.
  14. Pas Ruang Istirehat untuk ahli Diamond hanya terpakai bagi ruang istirehat perlepasan Kelas Pertama atau Kelas Bisnes yang layak.
  15. Tiada pembatalan atau perubahan boleh dibuat selepas menuntut Pas Ruang Istirehat. Kad jemputan ruang istirehat yang dituntut mesti ditunjukkan semasa kemasukan ke dalam ruang istirehat tersebut.
  16. Sekiranya terdapat sebarang perkara yang tidak kena dengan penerbangan, ahli boleh menghubungi Pusat Khidmat Kelab Marco Polo untuk mendapatkan bantuan.
  17. Kelayakan Pas Ruang Istirehat adalah khusus bagi aras dan tidak tersedia untuk Ahli pada Percutian Keahlian.
 21. Naik Taraf Boleh Ditempah
  1. 4 sektor Naik Taraf Boleh Ditempah akan diberikan kepada ahli Gold dengan 1,000 club points atau lebih.
  2. 4 sektor Naik Taraf Boleh Ditempah akan diberikan kepada ahli Diamond dengan 1,600 club points atau lebih.
  3. Naik Taraf Boleh Ditempah untuk ahli Gold boleh didapati untuk penerbangan jarak ultra pendek, pendek dan sederhana.
  4. Naik Taraf Boleh Ditempah untuk ahli Diamond boleh didapati untuk semua jarak penerbangan.
  5. Naik Taraf Boleh Ditempah untuk ahli Gold boleh terpakai kepada Ahli atau teman seperjalanan mereka pada penerbangan yang dikendalikan dan dipasarkan oleh CPA atau Cathay Dragon.
  6. Naik Taraf Boleh Ditempah untuk ahli Diamond boleh terpakai kepada Ahli, teman seperjalanan atau ahli Kumpulan Penebusan mereka pada penerbangan yang dikendalikan dan dipasarkan oleh CPA atau Cathay Dragon.
  7. Setiap Naik Taraf Boleh Ditempah membenarkan seorang penumpang untuk menaik taraf kepada satu kelas kabin ke atas tempahan semasa bagi satu sektor.
  8. Manfaat perjalanan, club points dan Asia Miles akan berdasarkan pada kelas kabin yang seterusnya sebaik sahaja Naik Taraf Boleh Ditempah telah berjaya.
  9. Teman seperjalanan untuk Naik Taraf Boleh Ditempah adalah tetamu yang mengembara dengan ahli Kelab Marco Polo pada tempahan yang sama.
  10. Naik Taraf Boleh Ditempah tersedia untuk 12 bulan dari tarikh dikeluarkan.
  11. Kumpulan Penebusan adalah kumpulan yang mengandungi sehingga 5 ahli keluarga dan/atau rakan yang telah anda namakan yang boleh anda tebuskan Asia Miles sebagai ganjaran. Anda boleh melawat laman web Asia Miles untuk maklumat lanjut mengenai Kumpulan Penebusan. Ahli Kumpulan Penebusan boleh menikmati Naik Taraf Boleh Ditempah tanpa mengembara bersama ahli.
  12. Penerbangan yang diminta hendaklah mempunyai tempahan yang disahkan dan tiket dikeluarkan pada kelas tambang yang layak.
   1. Tertakluk kepada ketersediaan tempat duduk kelas tambang Ekonomi Y, B, H, K dan M akan dinaik taraf ke kelas tambang Ekonomi Premium E. Jika kabin Ekonomi Premium tidak boleh didapati dalam penerbangan, tiket akan dinaik taraf kepada kelas tambang I Kelas Bisnes.
   2. Tertakluk kepada ketersediaan tempat duduk kelas tambang W dan R Ekonomi Premium akan dinaik taraf kepada kelas tambang I Kelas Bisnes.
   3. Tertakluk kepada ketersediaan tempat duduk kelas tambang J,C,D dan I Kelas Bisnes akan dinaik taraf kepada kelas tambang A Kelas Pertama.
  13. Naik Taraf Boleh Ditempah tidak layak untuk digunakan bersama dengan naik taraf penerbangan dan ganjaran teman Asia Miles.
  14. Tiada senarai menunggu dibenarkan untuk Naik Taraf Boleh Ditempah.
  15. Naik Taraf Boleh Ditempah adalah tertakluk kepada cukai dan surcaj lain yang berkenaan.
  16. Kelayakan Naik Taraf Boleh Ditempah adalah khusus untuk peringkat dan tidak tersedia untuk Ahli pada Percutian Keahlian.
  17. Permintaan, perubahan dan pembatalan mesti dibuat secara dalam talian 15 hingga 360 hari sebelum tarikh berlepas penerbangan.
  18. Membatalkan Naik Taraf Boleh Ditempah akan juga membatalkan tempahan tiket yang disahkan.
  19. Lebih daripada satu permintaan Naik Taraf Boleh Ditempah untuk sektor penerbangan yang sama tidak dibenarkan.
  20. Sebarang tempahan semula atau perubahan tarikh akan ditadbir oleh terma dan syarat tiket kelas asal.
  21. Tidak tersedia untuk penebusan, hadiah, kumpulan, diskaun ID/AD (industri/agensi) atau tiket percuma yang lain.
  22. Tidak tersedia untuk pakej Percutian Cathay Pacific.
  23. Perkhidmatan daftar masuk dalam talian tidak tersedia untuk penerbangan yang dinaik taraf, sila terus ke lapangan terbang untuk mendaftar masuk.
  24. Sekiranya terdapat sebarang ketidakteraturan penerbangan, ahli hendaklah menghubungi Pusat Perkhidmatan Kelab Marco Polo untuk bantuan selanjutnya.
  25. CPA berhak untuk mentafsir terma dan syarat.
 22. Kad Teman Gold
  1. Satu kad Gold Teman akan diberikan kepada ahli Diamond sebaik sahaja mencapai 1,800 club points.
  2. Tidak tersedia untuk Ahli yang berada pada Percutian Keahlian.
  3. Mesti tuntut Kad Teman dalam talian dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kad dikeluarkan.
  4. Penamaan hendaklah dibuat secara dalam talian untuk penama yang mendaftar untuk keahlian baharu atau menaik taraf dari aras yang sedia ada.
   1. Bagi penama yang memperbaharui keahlian Gold mereka, pencadang mesti menghubungi Pusat Perkhidmatan Kelab Marco Polo untuk melakukan penamaan.
  5. Ahli Kelab Marco Polo yang membuat penamaan mesti:
   1. Berumur 18 tahun atau ke atas.
   2. Mempunyai alamat e-mel yang sah.
   3. Memperakui persetujuan daripada penama untuk menggunakan data peribadinya bagi pendaftaran Kad Teman.
   4. Mengesahkan penerimaan terma dan syarat bagi pihak penama.
  6. Penama mesti:
   1. Berumur 12 tahun atau ke atas
   2. Mempunyai alamat e-mel dan surat-menyurat yang sah.
  7. Ahli Kad Teman Gold mempunyai tempoh keahlian untuk 12 bulan bermula dari tarikh mereka mendaftar secara rasmi.
  8. Penama yang berjaya di bawah umur 18 tahun tidak akan menerima e-mel promosi.
 1. Ahli boleh menamatkan keahlian mereka pada bila-bila masa dengan memberi notis bertulis kepada CPA dan mengembalikan kad keahlian mereka, yang pada masa tersebut mana-mana club points/miles/sectors yang tertunggak dan apa-apa kelayakan manfaat yang tidak digunakan akan dibatalkan.
 2. CPA boleh dengan serta-merta dan tanpa notis menggantung atau menamatkan keseluruhan atau sebahagian keahlian ahli termasuk hak mereka untuk menggunakan kad keahlian dan kemudahan kelab mereka jika CPA mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki apa-apa salah laku, penipuan atau perbuatan menyalahi undang-undang lain, aktiviti yang tidak wajar atau tidak jujur, penyalahgunaan program manfaat dan ganjaran Asia Miles, penyalahgunaan kemudahan dan perkhidmatan kelab atau kegagalan mematuhi terma dan syarat Asia Miles/Kelab Marco Polo. Dalam keadaan sedemikian, CPA akan membatalkan semua club points/miles/sectors ahli tersebut.
 3. CPA juga mempunyai budi bicara untuk menamatkan keahlian ahli kelab dengan memberi notis 3 hingga 6 bulan (bergantung kepada keadaan). Apabila tamat tempoh notis tersebut, semua club points/miles/sectors yang tidak digunakan akan dibatalkan. CPA juga mempunyai budi bicara untuk menamatkan atau menggantung hak ahli untuk menggunakan kemudahan tertentu dan hak untuk manfaat atau perkhidmatan kelab, sementara masih membenarkan ahli untuk mengekalkan keahlian keseluruhan kelab.
 4. Penamatan keahlian atas apa-apa sebab seharusnya tanpa prejudis kepada perolehan hak dan remedi CPA dan Ahli pada tarikh penamatan.
 5. Keahlian untuk individu yang masih aktif atau jatuh di bawah kriteria perjalanan minimum seperti yang digariskan dalam panduan keahlian untuk tempoh keahlian selama 12 bulan akan ditamatkan.
 6. Sekiranya berlaku kejadian tidak bernasib baik yang ahli telah meninggal dunia, akaun keahlian mereka akan ditutup dan semua club points/miles/sectors yang tertunggak dan apa-apa kelayakan manfaat yang tidak digunakan akan dibatalkan.
 1. Data peribadi yang diberikan oleh Ahli diperlukan untuk operasi Kelab, penyampaian manfaat dan perkhidmatan yang berkaitan, penyelidikan dan program pembangunan yang berterusan dan untuk berkomunikasi berita dan maklumat kepada Ahli. Kegagalan Ahli untuk menyediakan atau memastikan data yang diperlukan adalah terkini boleh menyebabkan CPA tidak dapat memberikan keahlian Kelab dan manfaat yang berkaitan. Dalam kes seperti ini, keahlian boleh ditamatkan.
 2. Semua maklumat diuruskan mengikut Dasar Privasi Data CPA. Dasar Privasi Data tersebut dianggap digabungkan ke dalam kontrak di antara CPA dan Ahli. Maklumat boleh memberikan kepada organisasi pembekal dan rakan kongsi untuk memudahkan komunikasi berita dan maklumat kepada Ahli. Ahli mempunyai hak untuk tidak menerima komunikasi sedemikian sama ada daripada CPA atau organisasi rakan yang lain.
 3. Ahli mempunyai hak untuk meminta bagi menyemak dan membetulkan apa-apa data peribadi yang disimpan oleh CPA. Dalam keadaan sedemikian Ahli perlu melengkapkan Borang Permohonan Akses Data yang boleh didapati di Pusat Perkhidmatan Kelab Marco Polo. Yuran pentadbiran boleh dikenakan untuk memproses permohonan ini.
 4. Ahli bertanggungjawab untuk memastikan maklumat terkini tentang butiran peribadi mereka adalah betul kepada CPA. CPA tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian akibat daripada kegagalan Ahli untuk memaklumkan perubahan dalam alamat.
 5. Ahli dikehendaki untuk menetapkan kata laluan sekurang-kurangnya 8 aksara yang mengandungi campuran abjad huruf besar dan huruf kecil, nombor dan aksara khas yang dipilih daripada !#$^ dan *. Ahli perlu memastikan kata laluan ini tidak didedahkan kepada mana-mana pihak yang tidak dibenarkan. CPA tidak boleh dipertanggungjawabkan akibat daripada pendedahan kata laluan yang tidak dibenarkan oleh Ahli atau penggunaan kata laluan tanpa kebenaran.
 1. CPA tidak bertanggungjawab kepada mana-mana Ahli ke atas sebarang kerugian turutan, kerosakan atau perbelanjaan dalam apa jua bentuk berbangkit daripada atau berkaitan dengan Kelab dan/atau penggunaan atau ketiadaan kemudahan Kelab dan/atau peruntukan atau keengganan untuk memberikan apa-apa manfaat, sama ada kerugian, kerosakan atau perbelanjaan tersebut disebabkan oleh kecuaian atau sebaliknya dan sama ada CPA mempunyai kawalan ke atas keadaan yang membawa kepada tuntutan atau tidak.
 2. Dalam apa jua keadaan, tertakluk kepada 1. di atas dan apa-apa batasan yang berkenaan di bawah Konvensyen Warsaw atau di bawah syarat perjalanan CPA, liabiliti CPA dalam kontrak, tort atau selainnya berkenaan dengan apa-apa tuntutan yang timbul berkaitan dengan perbuatan atau ketinggalan dalam mengendalikan Kelab hendaklah terhad kepada nilai tiket yang digunakan oleh Ahli yang berkaitan dengan perkara yang timbul atau HKD10,000 yang mana lebih tinggi.
 3. CPA akan berusaha untuk memastikan ketersediaan perkhidmatan Kelab apabila ini disediakan oleh rakan kongsi tetapi tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang timbul daripada kegagalan rakan kongsi untuk menyediakan perkhidmatan tersebut. Sekiranya Ahli menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh rakan kongsi, terma dan syarat rakan kongsi akan dikenakan dan CPA tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian.
 4. CPA mengesahkan bahawa ia akan mengendalikan Kelab dan menyediakan kemudahan Kelab dengan penjagaan dan kemahiran yang munasabah, walau bagaimanapun, CPA tidak dalam apa-apa cara menjamin bahawa kemudahan dan manfaat Kelab akan sentiasa tersedia dan semua terma yang dinyatakan atau tersirat oleh statut atau sebaliknya pada sebahagian daripada CPA adalah dengan ini dikecualikan sepenuhnya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
 1. Kegagalan CPA untuk melaksanakan atau menguatkuasakan apa-apa hak yang terkandung di sini tidak boleh disifatkan sebagai penepian dengannya juga tidak menjejaskan kelayakan CPA untuk mengambil apa-apa tindakan selanjutnya berkenaan dengan hak itu atau apa-apa hak yang lain.
 2. Sekiranya mana-mana peruntukan terma dan syarat ini didapati oleh mana-mana mahkamah atau badan pentadbiran yang mempunyai bidang kuasa kompeten sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, ketidaksahan atau tiada penguatkuasaan peruntukan tersebut tidak akan menjejaskan peruntukan lain dalam terma dan syarat ini. Semua peruntukan tidak terjejas oleh ketidaksahan atau tiada penguatkuasaan itu hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.
 3. Ahli bersetuju untuk menggunakan semua kemudahan Kelab dengan penuh berwaspada dan memberi perhatian yang sewajarnya serta dengan budi bahasa dan rasa hormat kepada kakitangan CPA dan Ahli lain.
 1. Terma dan syarat ini serta hubungan antara CPA dan setiap Ahli ditadbir urus oleh undang-undang Hong Kong. Dengan menggunakan Kelab setiap Ahli menyerahkan kepada bidang kuasa tidak eksklusif mahkamah Hong Kong.

Dasar Privasi Pelanggan Kelab Marco Polo

Kelab Marco Polo diurus dan dikendalikan oleh Cathay Pacific Airways Limited ("CPA").

Dasar Privasi Pelanggan Kelab Marco Polo ( "Dasar Privasi") mendedahkan cara CPA mengumpul, menyimpan dan mengendalikan Data Peribadi ahli Kelab Marco Polo ("anda", "anda"). Sila baca Dasar Privasi berikut untuk memahami cara kami menggunakan Data Peribadi yang kami kumpul daripada anda.

Dengan memberi Data Peribadi anda kepada kami, anda bersetuju dengan Dasar Privasi ini dan dengan pengumpulan, penggunaan, akses, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang dinyatakan dalam Dasar ini.

Di CPA, kami komited untuk melindungi data peribadi dan privasi anda. Untuk memastikan bahawa anda boleh membuat keputusan termaklum dan berasa yakin untuk membekalkan Data Peribadi anda (seperti yang ditakrifkan di bawah) kepada kami berhubung dengan keahlian Kelab Marco Polo anda, kami menyediakan notis ini untuk menggariskan amalan kami dan pilihan yang anda ada, berkenaan cara kami mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda.

 1. Kami boleh meminta anda untuk menyediakan maklumat di beberapa kawasan di laman web kami, perkhidmatan mudah alih dan saluran lain yang boleh digunakan untuk mengesahkan pengenalan anda pada masa lain termasuk tetapi tidak terhad kepada:

   

  1. Nama pengguna atau nombor keahlian dan kata laluan yang akan anda gunakan untuk mengakses ke laman web dan perkhidmatan kami;
  2. Maklumat peribadi anda seperti nama, jantina, tarikh lahir, kewarganegaraan, negara tempat tinggal, pasport atau nombor pengenalan lain secara peribadi dan maklumat mengenai status berdaftar anda dengan mana-mana anak syarikat, syarikat bersekutu dan/atau sekutu perniagaan;
  3. Maklumat untuk menghubungi anda seperti nombor telefon anda, alamat surat-menyurat, alamat e-mel dan nombor faks;
  4. - nombor program frequent flyer anda;
  5. Maklumat kad kredit atau debit dan maklumat bil anda, termasuk nama pemegang kad, nombor kad, alamat bil dan tarikh luput;
  6. Maklumat bisnes anda seperti nama syarikat, jawatan bisnes dan maklumat untuk dihubungi yang berkaitan;
  7. Butiran perjalanan anda seperti maklumat penerbangan, maklumat peribadi teman seperjalanan, bahasa yang digunakan, maklumat hubungan destinasi, pilihan tempat duduk dan makanan, pilihan penerbangan dan hotel serta maklumat lain yang berkaitan dengan keperluan khas pengembara;
  8. Maklum balas yang anda berikan kepada tinjauan pasaran dan pertandingan yang kami jalankan atau dijalankan bagi pihak kami;
  9. Data transaksi termasuk rekod mengenai aktiviti perolehan dan penebusan yang anda ada dengan program Kelab Marco Polo dan Asia Miles.
 2. Data Peribadi tertentu (terutamanya yang berkaitan dengan maklumat peribadi anda dan maklumat hubungan) adalah diperlukan untuk perkhidmatan tertentu dan jika anda gagal membekalkan Data Peribadi seperti yang diminta dari setiap perkhidmatan tertentu, kami mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang sepenuhnya.
 1. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi bagi satu atau lebih daripada tujuan yang berikut:
  1. Untuk memproses dan menguruskan permohonan anda untuk menyertai Kelab Marco Polo;
  2. Untuk memproses permohonan anda bagi mana-mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan;
  3. Untuk memenuhi permintaan yang anda kemukakan, sama ada dalam talian, melalui telefon, melalui perkhidmatan mudah alih kami atau melalui kaedah yang lain;
  4. Untuk memproses atau mengesahkan pengaturan perjalanan anda;
  5. Untuk menyediakan perkhidmatan pengendalian gangguan;
  6. Bagi operasi Kelab Marco Polo termasuk penjejakan perbatuan, penyampaian manfaat dan perkhidmatan yang berkaitan, penyelidikan yang berterusan dan pembangunan program, serta menyampaikan berita dan maklumat kepada ahli Kelab Marco Polo dan bagi tujuan penyimpanan rekod lain yang berkaitan dengan program Kelab Marco Polo;
  7. Bagi tujuan pemasaran, promosi dan pengurusan hubungan pelanggan, seperti menjalankan penyelidikan pasaran atau menghantar anda maklumat terkini mengenai tawaran dan promosi terkini yang berkaitan dengan CPA, Kelab Marco Polo, syarikat Cathay Pacific Group yang lain, misalnya, Asia Miles Limited atau rakan kongsi; (sila lihat Seksyen 10 - "Notis mengenai Pemasaran Langsung" untuk maklumat lanjut);
  8. Untuk tujuan pengenalan dan pengesahan, berkaitan dengan mana-mana perkhidmatan atau produk yang boleh dibekalkan kepada anda;
  9. Untuk memberi maklum balas, menangani dan memproses apa-apa pertanyaan yang anda kemukakan;
  10. Untuk mentadbir pertandingan dan cabutan bertuah yang kami jalankan atau bagi pihak kami, termasuk mendedahkan pemenang bagi sebarang pertandingan tersebut;
  11. Untuk mendedahkan kepada pihak ketiga bagi mematuhi mana-mana undang-undang, keperluan undang-undang, perintah, arahan atau permintaan daripada mana-mana mahkamah, pihak berkuasa atau badan kerajaan mana-mana bidang kuasa, yang mungkin berada di dalam atau di luar Hong Kong;
  12. Untuk memudahkan pembayaran bagi produk dan perkhidmatan yang kami sediakan atau disediakan oleh anak syarikat, syarikat bersekutu dan sekutu bisnes, termasuk pengesahan butiran kad kredit dengan pihak ketiga dan untuk menjalankan prosedur padanan terhadap pangkalan data transaksi penipuan diketahui (diselenggarakan pihak ketiga atau kami);
  13. Untuk menambah baik keselamatan kami, termasuk yang berhubung dengan pemprosesan bayaran melalui kad kredit bagi melindungi daripada risiko penipuan, termasuk membuat padanan prosedur terhadap pangkalan data transaksi penipuan yang diketahui (diselenggarakan oleh pihak ketiga atau kami);
  14. Untuk menyediakan lain-lain perkhidmatan Kelab Marco Polo yang berkaitan dengan program perjalanan dan/atau program kesetiaan;
  15. Untuk dipindahkan kepada dan bagi penggunaan oleh mana-mana anak syarikat, syarikat bersekutu dan/atau sekutu bisnes kami yang berkaitan dengan mana-mana tujuan di atas dan/atau mana-mana perkhidmatan dan tawaran berkaitan dengan perjalanan lain yang mungkin ditawarkan oleh syarikat dan sekutu tersebut dari semasa ke semasa;
  16. Untuk memenuhi tujuan di atas, anda mungkin dihubungi melalui e-mel, mel langsung, pemasaran telefon, SMS atau cara lain yang dibenarkan oleh pihak berkuasa tempatan.
 2. Kami juga dari semasa ke semasa menggunakan maklumat agregat yang tidak mengenal pasti identiti pelanggan kami untuk mereka bentuk laman web dengan lebih baik dan/atau menambah baik perkhidmatan dan produk kami. Ini bermakna kami boleh memberikan maklumat ini kepada pihak ketiga. Walau bagaimanapun, maklumat ini tidak akan mengenal pasti mana-mana ahli program ini secara khusus.
 3. Melainkan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah, kami tidak akan menggunakan atau berkongsi tanpa disedari atau dengan sengaja Data Peribadi yang anda berikan untuk digunakan dalam cara yang tidak berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan di atas tanpa persetujuan anda.
 1. Anda boleh meminta akses dan membetulkan Data Peribadi anda yang kami simpan. Jika anda ingin mendapatkan satu salinan apa-apa Data Peribadi anda; jika anda percaya bahawa Data Peribadi yang berkaitan dengan anda yang kami kumpul dan kekalkan adalah tidak betul; atau jika anda percaya bahawa Data Peribadi yang kami simpan telah digunakan di luar skop tujuan penggunaan yang dibincangkan di atas atau diperoleh melalui cara penipuan atau menyalahi undang-undang atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan anda, sila tulis kepada kami di alamat di bawah.
 2. Permintaan untuk mengakses atau pembetulan kepada, atau pemadaman Data Peribadi atau untuk maklumat tentang dasar dan amalan serta jenis Data Peribadi yang kami simpan mestilah dibuat secara bertulis dan dihantar kepada kami melalui borang maklum balas di www.cathaypacific.com atau melalui mel pos di alamat berikut:

  Pegawai Perlindungan Data
  6th Floor, North Tower, Cathay Pacific City,
  8 Scenic Road,
  Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong, Lantau, Hong Kong
 3. Kami mungkin mengenakan bayaran yang munasabah untuk memproses sebarang permintaan mengakses data.

Laman web syarikat-syarikat Cathay Pacific Group, termasuk CathayPacific.com dan dragonair.com, ("Laman CX Group") menggunakan kuki yang antara lain, membantu kami untuk meningkatkan pengalaman anda ketika menggunakan laman web kami dan untuk memastikan bahawa ia berfungsi seperti yang anda harapkan.

Kuki ialah fail teks yang mengandungi sejumlah kecil maklumat, yang dimuat turun ke komputer atau peranti mudah alih anda oleh laman web yang anda kunjungi. Ia boleh memperbaiki pengalaman anda menggunakan laman web, sebagai contoh, dengan mengingati tetapan pilihan anda dan menjejaki penggunaan laman web agar ia boleh ditambahbaik bagi memenuhi keperluan anda.

1.     Kami menggunakan jenis kuki yang berbeza di Laman CX Group:

Kuki Sesi

Ini ialah kuki sementara yang membolehkan kami menghubungkan tindakan pengguna ketika sesi pelayar. Sesi pelayar bermula apabila anda membuka tetingkap pelayar dan selesai apabila anda menutup tetingkap pelayar. Cookies sesi dihasilkan buat sementara waktu. Setelah anda menutup tetingkap pelayar, semua cookies sesi akan dipadamkan.

Misalnya, kami gunakan cookies sesi di Laman CX Group bagi tujuan berikut:

 • untuk membolehkan anda membawa maklumat ke seluruh halaman CX Group masing-masing dan mengelak daripada perlu memasukkan semula maklumat, seperti daftar masuk bagi setiap laman;
 • dalam laman pendaftaran untuk membolehkan anda mengakses ke maklumat yang disimpan; dan
 • ketika proses tempahan agar kami boleh ingat pilihan anda.

Cookies Kekal

Kuki ini kekal pada peranti anda antara sesi pelayar. Ia diaktifkan setiap kali anda mengunjungi laman web yang menghasilkan cookies tersebut. Misalnya, di mana "kuki kekal" digunakan pada laman web untuk mengingati butiran daftar masuk anda, anda tidak perlu memasukkan semula butiran tersebut setiap kali anda mengunjungi laman web berkenaan.

Misalnya, kami gunakan kuki kekal di Laman CX Group bagi tujuan berikut:

 • untuk menyusun statistik beragregat tanpa nama yang membolehkan kami memahami bagaimana pengguna menggunakan Laman CX Group, dan untuk membantu kami memperbaiki struktur Laman CX Group, dan
 • untuk membantu kami memperbaiki struktur Laman CX Group. Kami tidak dapat mengenalpasti anda secara peribadi melalui cara ini; dan
 • untuk menyimpan destinasi halaman utama negara pilihan anda.

Kuki Pihak Ketiga

Kami juga mempunyai kuki di laman web yang ditetapkan oleh pihak ketiga untuk membolehkan anda menggunakan perisian atau aplikasi mereka yang disediakan melalui Laman CX Group.

Misalnya, kami gunakan kuki pihak ketiga di Laman CX Group bagi tujuan berikut:

 • untuk menentukan dan menjejaki aliran trafik pengunjung laman web yang datang dari perentang iklan yang telah diletakkan di laman web pihak ketiga;
 • untuk menjejaki bagaimana laman web kami digunakan; dan
 • untuk membolehkan anda kongsikan tawaran dan maklumat dari laman web kami.

2.     Senarai kuki utama yang penting bagi pengalaman navigasi yang diingini di Laman CX Group

Nama Kuki Tujuan
penempatan Digunakan untuk merekodkan negara kediaman anda dan pilihan bahasa anda.
mpouser Digunakan untuk mengingati ID log masuk ahli Kelab Marco Polo Club apabila pilihan "Ingat no. ini" dipilih semasa log masuk.
kuki sesi Kuki yang akan tamat tempoh pada akhir sesi atau selepas terbiar selama 30 minit. Digunakan untuk mengekalkan transaksi dengan Laman CX Group.

3.     Senarai kuki utama pihak ketiga di Laman CX Group

Kategori Penyedia Perkhidmatan / Vendor Tujuan
Kuki prestasi Adobe Analytics Menyediakan analisis laman yang membolehkan kami memahami bagaimana pengunjung berinteraksi dengan laman tersebut, dan untuk membolehkan kami mengoptimumkan laman dengan menghidangkan versi laman berbeza secara serentak dan merekodkan variasi mana yang memacu pencapaian bagi sesuatu matlamat tertentu bagi meningkatkan prestasi laman web dan mewujudkan pengalaman pengguna yang diperibadikan dan disesuaikan.
Catchpoint
Coremetrics
CoreID6
CrazyEgg
Google Analytics
Optimizely
SessionCam
Kuki Kefungsian Tealium Penyelesaian simpanan tag yang membolehkan kami menguruskan analisis laman dan tag pemasaran pihak pertama. Juga mengumpul, mengaitkan data dan membuat profil universal untuk meningkatkan kaitan dan keberkesanan penyampaian kandungan.
Kuki Pengiklanan / Penyasaran Semula
One oleh AOL Kuki Pengiklanan / Penyasaran Semula mungkin diletakkan pada peranti anda oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga kami yang mengingati bahawa anda telah mengunjungi sesuatu laman web bagi menyediakan kepada anda iklan sasaran yang lebih relevan kepada anda dan untuk menjejaki rujukan yang telah dijana oleh mereka dan sebarang jualan yang terhasil dari iklan atau kempen yang dijalankan oleh mereka. Walau bagaimanapun, kami tidak memberitahu pihak pengiklan kami tentang identiti anda.
Adara
Affiliate Future
Ampex
AppNexus
Bing
Cadreon
DoubleClick
Exponential
Facebook
Flashtalking
Google
IgnitionOne
MarketOne
Media IQ
Mediamath
Rocket Fuel
Run Ads
Silverpop
Sojern
Tapad
The Trade Desk
Tribal Fusion
Turn
Twitter
Unruly Media
Yahoo
MNI
AdaptV
LinkedIn
Rubicon
Microsoft Advertising
Httpool
Ntree
Perkongsian sosial AddThis Digunakan bagi tujuan membolehkan anda kongsikan bahagian laman web kami dengan kenalan anda melalui e-mel dan media sosial. Baca lebih lanjut tentang bagaimana AddThis menggunakan kuki, jenis maklumat yang dikumpulkan oleh mereka, dan cara untuk menyahdayakannya

4.     Nyahdayakan / Dayakan Kuki

Anda mempunyai keupayaan untuk menerima atau menolak kuki dengan mengubah suai tetapan di pelayar anda. Walau bagaimanapun, anda mungkin tidak dapat menggunakan semua ciri-ciri interaktif terhadap Laman CX Group jika kuki telah dinyahdayakan sepenuhnya.

Melainkan jika kuki tersebut adalah kuki yang amat perlu, anda boleh menarik balik persetujuan anda bagi penggunaan kuki kami pada bila-bila masa walaupun jika anda bersetuju dengannya sebelum ini. Namun, harap maklum bahawa jika anda tidak memberi kebenaran kepada kuki kefungsian tertentu, sebahagian daripada Laman CX Group mungkin tidak akan berfungsi.

Anda boleh tetapkan pilihan kuki anda apabila anda tiba di Laman CX Group. Anda juga boleh menukarnya atau pilih keluar pada bila-bila masa – hanya kunjungi ruang tetapan kuki.

 

5.     Fail Log

Kami boleh kumpulkan maklumat berkenaan alamat IP anda, jenis pelayar, nama domain dan waktu akses. Maklumat ini digunakan untuk kegunaan penyelidikan kami sendiri dan diasingkan dari mana-mana data kuki. Kami tidak mengaitkan alamat IP kepada mana-mana maklumat peribadi. Dalam kes yang jarang berlaku, alamat IP boleh digunakan untuk membantu dalam menghalang dan/atau mencegah aktiviti penyalahgunaan atau jenayah di laman web.

Laman web ini mengandungi pautan ke laman web lain yang dikendalikan oleh syarikat pihak ketiga dengan amalan privasi yang berbeza. Anda harus tetap berwaspada apabila anda meninggalkan laman web kami dan membaca pernyataan privasi laman web lain. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas Data Peribadi yang anda serahkan kepada atau maklumat yang anda terima daripada pihak ketiga ini.

 1. Untuk mengekalkan ketepatan Data Peribadi serta untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan dan memastikan penggunaan yang betul terhadap Data Peribadi, kami telah melaksanakan langkah-langkah fizikal, teknikal dan pentadbiran yang bersesuaian untuk melindungi dan menjamin Data Peribadi yang kami kumpulkan.
 2. Sebagai contoh, kami menggunakan protokol Lapisan Soket Selamat (SSL)—standard industri untuk penyulitan melalui Internet—bagi melindungi penghantaran Data Peribadi yang kami kumpulkan dalam talian. Apabila anda menaip maklumat sensitif seperti butiran kad kredit, ini akan secara automatik ditukarkan kepada kod sebelum dihantar dengan selamat melalui Internet. Semua Data Peribadi elektronik yang kami kekalkan disimpan dengan selamat dan seterusnya dilindungi melalui penggunaan kawalan akses kami yang sesuai. Apabila melupuskan Data Peribadi, dokumen kertas yang mengandungi Data Peribadi dimusnahkan dengan selamat dan fail elektronik yang menyimpan Data Peribadi dipadamkan secara kekal.
 3. Di samping itu, untuk melindungi Data Peribadi tertentu, anda mesti memasukkan nama pengguna peribadi dan kata laluan anda untuk mengakses akaun Kelab Marco Polo di laman web kami.
 4. Seperti dinyatakan di atas, dalam keadaan tertentu kami boleh mengamanahkan Data Peribadi kepada penyedia perkhidmatan pihak ketiga (termasuk penyedia perkhidmatan di luar bidang kuasa anda), mengikat mereka untuk melindungi keselamatan Data Peribadi dan hanya menggunakannya untuk tujuan yang kami tentukan.
 1. Program Kelab Marco Polo ini ditawarkan kepada anda oleh CPA, syarikat penerbangan global dengan operasi, pejabat, sekutu dan rakan niaga yang terletak di seluruh dunia. Oleh itu, Data Peribadi yang anda hantar kepada kami di sebuah negara boleh dipindahkan, digunakan, diproses, disimpan dan diakses di seluruh dunia dalam sebuah atau lebih negara, seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini.
 2. Selain itu, kami boleh mendedahkan dan memindahkan Data Peribadi kepada dan bersama-sama menggunakan Data Peribadi dengan (sama ada di dalam atau di luar bidang kuasa anda) anak syarikat, syarikat bersekutu, sekutu bisnesr, penyedia perkhidmatan dan orang lain yang kami anggap sesuai, berkaitan dengan perkhidmatan dan produk yang diberikan kepada atau yang anda minta. Kami mungkin mendedahkan maklumat ini untuk memudahkan komunikasi berita dan maklumat mengenai perkhidmatan serta produk tersebut dan selainnya bagi tujuan yang dinyatakan di atas, di bawah Seksyen 3, "Tujuan Data Peribadi Dikumpul dan Digunakan."
 3. Entiti yang CPA mungkin berkongsi Data Peribadi anda termasuk tetapi tidak terhad kepada:
  1. Mana-mana syarikat Cathay Pacific Group, termasuk tetapi tidak terhad kepada Asia Miles Limited, Cathay Holidays Limited, Cathay Pacific Catering Services (HK) Ltd, Hong Kong Airport Services Ltd dan Hong Kong Dragon Airlines;
  2. Mana-mana ejen, kontraktor atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan pentadbiran, pemasaran dan penyelidikan, pengedaran, pemprosesan data, telepemasaran, telekomunikasi, komputer, pembayaran atau perkhidmatan lain kepada CPA berkaitan dengan operasi perniagaannya dan/atau program Kelab Marco Polo;
  3. Sekutu bisnes yang lain seperti rakan kongsi Kelab Marco Polo, pembawa udara, pengendali pengangkutan darat atau laut, pengendali program kesetiaan, pengusaha hotel, pengeluar kad kredit, peruncit, restoran dan syarikat lain yang terlibat dalam memberikan, menawarkan atau menyediakan perkhidmatan pelanggan atau memenuhi permintaan pelanggan yang berkaitan dengan program Kelab Marco Polo; dan
  4. Kerajaan atau bukan kerajaan pihak berkuasa, agensi dan/atau pengawal selia.
 4. Jika dibenarkan oleh undang-undang tempatan yang berkenaan, kami juga boleh mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga (i) apabila dikehendaki oleh undang-undang, melalui perintah mahkamah atau sebagai jawapan kepada suatu waran geledah atau soal siasat lain yang sah dari segi undang-undang; (ii) kepada badan penyiasatan; (iii) untuk menguatkuasakan perjanjian kami dengan anda; (iv) apabila diminta oleh pihak berkuasa kerajaan atau penguatkuasaan undang-undang lain (seperti kawalan imigresen dan kastam dan/atau agensi kawalan sempadan); (v) dengan persetujuan nyata atau, (vi) menurut kepercayaan yang baik kami bahawa pendedahan yang dikehendaki oleh undang-undang atau sebaliknya perlu kepada kewujudan tuntutan undang-undang atau pembelaan, untuk mendapat nasihat undang-undang, untuk menjalankan dan mempertahankan hak undang-undang kami, untuk melindungi hak atau harta kami dan anak syarikat atau syarikat bersekutu, atau untuk melindungi nyawa, tubuh badan atau harta mana-mana individu. Ini juga terpakai apabila kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa mendedahkan Data Peribadi adalah perlu untuk mengenal pasti, menghubungi atau membawa tindakan undang-undang terhadap seseorang yang mungkin akan menyebabkan gangguan ke atas hak atau harta kami, sama ada secara sengaja atau sebaliknya atau apabila orang lain boleh dicederakan oleh aktiviti tersebut.
 5. Kami juga boleh memindahkan apa-apa maklumat yang kami ada mengenai anda yang boleh dianggap sebagai "aset" yang berkaitan dengan penggabungan atau jualan (termasuk pemindahan dibuat sebagai sebahagian daripada prosiding ketidakmampuan bayar atau kebankrapan) yang melibatkan semua atau sebahagian CPA atau sebagai sebahagian daripada penyusunan semula korporat atau penjualan saham atau perubahan lain dalam kawalan korporat.
 6. Harap maklum bahawa Data Peribadi yand dikumpul atau diperoleh CPA mungkin dipindahkan ke tempat yang bidang kuasanya menawarkan perlindungan yang kurang terhadap Data Peribadi daripada yang diperuntukkan dalam bidang kuasa domisil anda. Dengan menghantar maklumat peribadi kepada CPA atau menggunakan mana-mana laman web Cathay Pacific, anda memahami dan bersetuju dengan pemindahan tersebut.

Kami akan menyiarkan pada laman web kami di www.cathaypacific.com apa-apa perubahan kepada dasar ini dengan tarikh kuat kuasa dasar yang berubah, supaya anda boleh diberitahu tentang cara kami mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda bila-bila masa yang anda pilih. Jika pada bila-bila masa kami membuat keputusan untuk menggunakan Data Peribadi yang anda serah di bawah dasar semasa ini dengan cara yang berbeza secara material daripada Dasar Privasi yang digunakan pada masa penyerahan tersebut, anda akan diberitahu dan diberi peluang melalui laman web, e-mel atau secara bertulis untuk memilih keluar atau sebaliknya menghalang penggunaan tersebut.

 1. Kadang-kadang, kami mungkin menggunakan data peribadi anda (termasuk nama anda dan maklumat hubungan serta semua maklumat lain yang dikumpul semasa atau selepas pendaftaran awal) untuk menghantar kepada anda komunikasi pemasaran seperti bahan bercetak, e-mel, telefon dan SMS yang mengandungi berita, tawaran, promosi dan tawaran pemasaran bersama mengenai produk dan perkhidmatan [yang berkenaan bahawa Kelab Marco Polo dibayar atau tidak]. Produk dan perkhidmatan termasuk:
 2. Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat Cathay Pacific Group, termasuk tetapi tidak terhad kepada, Asia Miles Limited, Cathay Holidays Limited, Cathay Pacific Catering Services (HK) Ltd, Hong Kong Airport Services Limited dan Hong Kong Dragon Airlines, termasuk ganjaran perjalanan dan gaya hidup, makanan dan minuman, katering dan pengendalian darat dan perkhidmatan lapangan terbang;
 3. Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh rakan penjenamaan bersama Kelab Marco Polo. Untuk senarai penuh rakan kongsi Kelab Marco Polo Club, sila klik di sini.
  1. Perkhidmatan perjalanan udara dan penginapan;
  2. Kewangan, insurans, kad kredit, perbankan, tukaran wang asing serta perkhidmatan dan produk lain yang berkaitan;
  3. Program ganjaran, kesetiaan atau keistimewaan yang ditawarkan oleh rakan kongsi Kelab Marco Polo;
  4. Perkhidmatan telekomunikasi, Internet dan mudah alih;
  5. Perkhidmatan pengangkutan bukan udara seperti khidmat pengangkutan ke hotel, sewa kereta, perkhidmatan limosin dan teksi, pengusaha bas, pengendali kereta api dan kapal persiaran;
  6. Perkhidmatan makanan, wain dan minuman;
  7. Perkhidmatan pelancongan dan hiburan, termasuk produk pakej percutian dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh ejen pelancongan, tiket ke taman tema dan tarikan yang lain;
  8. Produk dan perkhidmatan runcit yang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
   • barangan elektronik pengguna;
   • komputer dan perkakasan;
   • bahan bercetak termasuk buku, langganan surat khabar dan langganan majalah;
   • tajuk visual audio;
   • perisian dan permainan komputer;
   • permainan;
   • barangan rumah;
   • peralatan sukan;
   • fesyen dan pakaian;
   • jam tangan dan barang kemas;
   • beg pakaian dan beg;
   • makanan dan barangan;
   • produk kecantikan dan kosmetik;
   • hadiah, bunga dan hamper;
   • perkhidmatan kesihatan dan kecantikan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pemeriksaan kesihatan dan pakej spa;
   • baucar, kupon dan kad hadiah;
  9. Perkhidmatan profesional dan perundingan;
  10. Tiket untuk konsert, sukan, pertunjukan seni dan acara istimewa;
  11. Pembelian atau penyewaan hartanah;
 4. Semua produk dan perkhidmatan yang ditawarkan di Asia Miles iShop, senarai yang boleh ditemui di sini.
  Maklumat yang dikumpul mungkin dipindahkan ke tempat di luar Hong Kong.
 5. Anda boleh menunjukkan persetujuan anda kepada perkara di atas dengan cara berikut:
  1. Apabila menyediakan kami dengan data peribadi anda melalui laman web atau borang kami, tandakan kotak untuk menunjukkan persetujuan anda; atau
  2. Apabila anda memberikan data peribadi anda melalui telefon, beritahu wakil pelanggan kami bahawa anda bersetuju
 6. Anda boleh memilih untuk keluar daripada menerima komunikasi pemasaran pada bila-bila, secara percuma, dengan:
  1. Berikutan arahan "pilih keluar" yang terkandung dalam komunikasi;
  2. Menulis kepada kami di alamat yang disenaraikan di atas, di bawah Seksyen 4 – "Bagaimana untuk Mengakses atau Membetulkan Data Peribadi Anda"; atau
  3. Kemas kini pilihan langganan e-mel anda dalam profil anda

Sebarang data peribadi yang diberikan kepada atau dikumpul oleh CPA dikawal terutamanya oleh CPA.

Semua Data Peribadi yang telah dikumpulkan daripada anda hanya akan disimpan untuk jangka masa terhad yang relevan dengan tujuan baginya ia telah diproses dan selama tempoh yang dikehendaki oleh undang-undang.

Notis ini ditulis dalam Bahasa Inggeris dan boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Sekiranya berlaku apa-apa percanggahan di antara versi Bahasa Inggeris dan versi terjemahan notis ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Tarikh kuat kuasa: 25 Mac 2013