Jump to main content
You have turned off cookies for this site. Please enable cookies for a better browsing experience.

Ÿ   Weekly Scheduled Passenger Services (50 destinations including Hong Kong):Ÿ   Weekly Scheduled Passenger Services (49 destinations including Hong Kong)Ÿ   Weekly Scheduled Passenger Services (49 destinations including Hong Kong)::Weekly Scheduled Passenger Services (49 destinations including Hong Kong):Weekly Scheduled Passenger Services (49 destinations including Hong Kong):Ÿ   Weekly Scheduled Passenger Services (49 destinations including Hong Kong):

Weekly Scheduled Passenger Services (53 destinations including Hong Kong):

Beijing* ++

Bengaluru (Bangalore)*

Cebu*

Busan*

Changsha*     

Chengdu*++

Chiang Mai*

Chongqing*++

Clark      

Colombo*

Dalian++

Da Nang*

Denpasar*

Dhaka*

Fukuoka*

Fuzhou*

Guangzhou*

Guilin*

Haikou*

Hangzhou*

Hanoi*

Hiroshima*

Jeju*       

Jinjiang++++

Kaohsiung*     

Kathmandu*

Kolkata*

Kota Kinabalu*+++

Kunming*

Malé*

Manila*

Nanjing*

Ningbo*

Okinawa*

Penang*

Phnom Penh

Phuket*

Qingdao*

Sanya*

Sendai*

Shanghai*

Siem Reap

Taichung

Taipei*

Tianjin++

Tokyo

Wenzhou*

Wuhan*

Xiamen*

Xi’an*

Yangon

Zhengzhou*

 

 

* Codeshare flights with Cathay Pacific

++ Codeshare flights with Air China

+++ Codeshare flights with Malaysia Airlines

++++ Codeshare flights with Shenzhen Airlines