Jump to main content
We aim to give you the best experience possible – but also wish to respect your privacy. By clicking “I accept”, you agree to allow us to use cookies, which will help us deliver more personalised information. However, should you wish to disable this capability, or to learn more about our policy, please visit our Cookies policy. Thank you.

Ÿ   Weekly Scheduled Passenger Services (50 destinations including Hong Kong):Ÿ   Weekly Scheduled Passenger Services (49 destinations including Hong Kong)Ÿ   Weekly Scheduled Passenger Services (49 destinations including Hong Kong)::Weekly Scheduled Passenger Services (49 destinations including Hong Kong):Weekly Scheduled Passenger Services (49 destinations including Hong Kong):Ÿ   Weekly Scheduled Passenger Services (49 destinations including Hong Kong):

Weekly Scheduled Passenger Services (53 destinations including Hong Kong):

Beijing* ++

Bengaluru (Bangalore)*

Cebu*

Busan*

Changsha*     

Chengdu*++

Chiang Mai*

Chongqing*++

Clark      

Colombo*

Dalian++

Da Nang*

Denpasar*

Dhaka*

Fukuoka*

Fuzhou*

Guangzhou*

Guilin*

Haikou*

Hangzhou*

Hanoi*

Hiroshima*

Jeju*       

Jinjiang++++

Kaohsiung*     

Kathmandu*

Kolkata*

Kota Kinabalu*+++

Kunming*

Malé*

Manila*

Nanjing*

Ningbo*

Okinawa*

Penang*

Phnom Penh

Phuket*

Qingdao*

Sanya*

Sendai*

Shanghai*

Siem Reap

Taichung

Taipei*

Tianjin++

Tokyo

Wenzhou*

Wuhan*

Xiamen*

Xi’an*

Yangon

Zhengzhou*

 

 

* Codeshare flights with Cathay Pacific

++ Codeshare flights with Air China

+++ Codeshare flights with Malaysia Airlines

++++ Codeshare flights with Shenzhen Airlines