Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Khám phá menu của trang

Marco Polo Club

Bảo mật và các điều khoản

Vui lòng đọc toàn bộ các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách về quyền riêng tư của The Marco Polo Club trước khi xin trở thành thành viên. Cathay Pacific bảo lưu quyền diễn giải các điều khoản và điều kiện này.

Điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện này chi phối mối quan hệ giữa Cathay Pacific Airways Limited (CPA) và Thành viên The Marco Polo Club (Thành viên). Các điều khoản và điều kiện này cần được đọc kỹ, nhất là khi có các giới hạn và ngoại lệ về trách nhiệm của CPA.

 1. Marco Polo Club (Câu lạc bộ) do CPA quản lý và điều hành.
 2. Những người từ 12 tuổi trở lên có thể tham gia Câu lạc bộ. Tư cách hội viên không dành cho các công ty hoặc tổ chức pháp nhân khác. Việc chấp nhận thành viên tùy theo quyết định của CPA và thành viên phải đóng một khoản lệ phí thành viên là 100 USD trước khi tham gia.
 3. Thành viên sẽ được cấp số thẻ thành viên và thẻ thành viên. Việc sử dụng mã số/thẻ này cũng như các quyền lợi kèm theo được coi như là sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, cùng các điều khoản và điều kiện khác của câu lạc bộ được ban hành theo thời gian, vì lợi ích của CPA.
 4. Không được phép chuyển nhượng tư cách thành viên Câu lạc bộ và thẻ thành viên, và chỉ thành viên mới được phép sử dụng. Thẻ thành viên vẫn là tài sản của CPA và phải được hoàn trả khi có yêu cầu.
 5. CPA bảo lưu quyền sửa đổi cơ cấu, quyền lợi hoặc các vấn đề khác của Câu lạc bộ, trong đó có các điều khoản và điều kiện này, hoặc chấm dứt hoạt động của Câu lạc bộ vào bất kỳ thời điểm nào sau khi thông báo một cách hợp lý nếu có thể, và CPA sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào là hậu quả của việc thay đổi hay chấm dứt đó. Mọi việc sử dụng Câu lạc bộ của thành viên sẽ đồng nghĩa với việc chấp thuận mọi thay đổi của các điều khoản và điều kiện này.
 6. Lệ phí đăng ký và gia hạn tư cách thành viên Câu lạc bộ không được hoàn lại.
 7. Sau khi gia nhập hoặc nâng hạng thành viên trong Câu lạc bộ, thành viên sẽ được nhận thẻ thành viên và bảng tên gắn theo hành lý. Thành viên hạng Vàng, hạng Bạc và hạng Xanh phải đóng phí thay thẻ thành viên và bảng tên gắn theo hành lý (yêu cầu qua trực tuyến: 20 USD hoặc 2.000 dặm Asia Miles; các kênh không phải trực tuyến khác: 50 USD hoặc 5.000 dặm Asia Miles).
 8. Điểm câu lạc bộ được tính trên cơ sở kết hợp giữa hãng hàng không, hạng ghế, loại giá vé và số dặm đã bay. Đối với các chuyến bay nối chuyến có thay đổi số chuyến bay, tổng điểm câu lạc bộ được cộng thêm là tổng điểm câu lạc bộ được tính cho mỗi chặng bay. CPA bảo lưu quyền quyết định cuối cùng nếu xảy ra tranh chấp.
 9. Thành viên sẽ nhận được báo cáo Câu lạc bộ hàng tháng qua email.
 10. Thành viên từ 18 tuổi trở xuống sẽ không được nhận email khuyến mãi.
 11. Chính sách cho phép mang và sử dụng rượu áp dụng theo quy định của pháp luật địa phương và của đơn vị khai thác phòng chờ. CPA bảo lưu quyền yêu cầu thành viên cung cấp giấy tờ chứng minh về tuổi trước khi được phép vào phòng chờ.
 1. Để được cộng điểm câu lạc bộ, thành viên phải khai báo mã số thành viên của mình khi đặt chỗ và xuất trình thẻ thành viên khi làm thủ tục lên máy bay.
 2. Thành viên chỉ được nhận điểm câu lạc bộ khi bay cùng CPA, Cathay Dragon hoặc các hãng hàng không thuộc liên minh oneworld khác.
 3. Thành viên chỉ được nhận điểm câu lạc bộ sau khi đã đăng ký là thành viên The Marco Polo Club và đã bắt đầu hoạt động thành viên của mình.
 4. Điểm câu lạc bộ không được chuyển sang các chương trình của hãng hàng không khác.
 5. Để được cộng điểm câu lạc bộ, thành viên phải đảm bảo rằng tên sử dụng trong giao dịch, nhất là khi in trên vé máy bay, phải giống hoàn toàn như tên đã đăng ký với The Marco Polo Club.
 6. Thời gian cộng điểm câu lạc bộ vào tài khoản của thành viên có thể từ 4 đến 6 tuần.
 7. Thành viên có quyền được hưởng các quyền lợi giữa hạng ngay sau khi đủ số điểm câu lạc bộ yêu cầu trong tài khoản. Vui lòng tham khảo trang quyền lợi từ câu lạc bộ để biết thêm chi tiết.
 8. Số điểm câu lạc bộ đã tích lũy chỉ có giá trị đến cuối thời hạn là thành viên của thành viên đó.
 9. Thành viên không được tích lũy điểm câu lạc bộ và nhận thưởng đồng thời với các đối tác hàng không khác.
 10. Thành viên có thể tích lũy điểm câu lạc bộ đồng thời với dặm Asia Miles khi bay với bất kỳ hãng hàng không nào thuộc liên minh oneworld, trong đó điểm câu lạc bộ được tính để thăng hạng thành viên, còn dặm Asia Miles là công cụ để đổi các phần thưởng du lịch mà Câu lạc bộ cung cấp để thành viên để hưởng các phần thưởng về phong cách sống.
 11. Đối với nâng hạng đặt trước, điểm câu lạc bộ sẽ được tích lũy trên cơ sở loại giá vé thực tế đã sử dụng.
 12. Sau khi đủ số điểm câu lạc bộ và được nhận các quyền lợi giữa hạng, thành viên không được thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào cho chuyến bay và/hoặc không thể thu hồi hay xóa điểm câu lạc bộ trong bất kỳ trường hợp nào.
 13. Nếu chuyến bay của thành viên bị gián đoạn vì các lý do ngoài tầm kiểm soát của CPA hoặc đối tác hàng không (ví dụ như do điều kiện thời tiết/thiên tai) và thành viên buộc phải đổi máy bay thì số điểm câu lạc bộ/dặm Asia Miles được cộng cho các chặng bay bị gián đoạn của vé đã mua sẽ chỉ được tính theo hành trình bay ban đầu. Trong các trường hợp đó, thành viên cần gửi email, gửi thư hoặc fax biên lai gốc và thẻ lên máy bay cho The Marco Polo Club.

Điều khoản và điều kiện cho các quyền lợi này chỉ có giá trị đối với các chuyến bay do CPA hoặc Cathay Dragon tiếp thị và khai thác, trừ khi có quy định khác được đề cập.

 1. Ghế ngồi có chỗ để chân rộng cho thành viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương
  1. Miễn phí (không bao gồm người đi cùng), tùy theo mức độ sẵn có.
  2. Chỗ ngồi phải được đặt trước giờ khởi hành 24 giờ.
 2. Đặt chỗ ngồi trước cho thành viên các hạng Bạc,Vàng và Kim cương
  1. Tùy theo lượng ghế còn trống và chỉ áp dụng đối với vé đã thanh toán, trừ vé đoàn.
  2. Người đi cùng của hội viên cũng có thể được hưởng quyền lợi này khi bay cùng hội viên.
  3. Quý khách phải làm thủ tục ít nhất một giờ trước khi khởi hành, nếu không chỗ ngồi đã giữ sẽ bị trả lại.
  4. Thành viên yêu cầu dịch vụ trẻ không có người bay cùng sẽ không đủ điều kiện.
  5. Không áp dụng đối với vé đoàn.
 3. Ưu tiên trong danh sách chờ đối với thành viên các hàng Bạc, Vàng và Kim cương
  1. Người đi cùng của hội viên cũng có thể được hưởng quyền lợi này khi bay cùng hội viên.
  2. Chỉ áp dụng với vé đã mua. Không áp dụng với vé thưởng, vé tài trợ hoặc vé đổi thưởng.
 4. Ưu tiên làm thủ tục và Ưu tiên lên máy bay trên các chuyến bay do Air New Zealand khai thác
  1. Áp dụng cho các thành viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương bay trên các chuyến bay giữa Auckland và Hồng Kông do Air New Zealand khai thác và CPA tiếp thị.
 5. Ưu tiên làm thủ tục
  1. Tất cả các thành viên có thể làm thủ tục tại các quầy dành riêng cho thành viên Marco Polo Club, nếu có.
  2. Hội viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương có thể làm thủ tục chuyến bay tại quầy dành cho Hạng Thương Gia.
  3. Thành viên hạng Kim cương có thể làm thủ tục tại quầy dành cho hạng Nhất, nếu có.
  4. Người đi cùng cũng có thể được hưởng các quyền lợi khi bay cùng thành viên.
 6. Ưu tiên lên máy bay
  1. Có sẵn cho tất cả thành viên.
  2. Đối với thành viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương, người đi cùng cũng có thể được hưởng quyền lợi này khi bay cùng thành viên.
 7. Ưu tiên xếp chỗ nếu còn ghế trống trên các chuyến bay do Air New Zealand khai thác
  1. Áp dụng cho các thành viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương bay trên các chuyến bay giữa Auckland và Hồng Kông do Air New Zealand khai thác và CPA tiếp thị.
 8. Bảo đảm giữ ghế ngồi hạng Phổ thông
  1. Chỉ áp dụng với thành viên các hạng Vàng và Kim cương đã mua vé hạng Y cho chuyến bay của CPA và Cathay Dragon.
  2. Thành viên hạng Vàng phải đặt chỗ trước ít nhất là 72 giờ trước khi khởi hành.
  3. Thành viên hạng Kim cương phải đặt chỗ trước ít nhất là 24 giờ trước khi khởi hành.
  4. Không áp dụng với vé đoàn; giảm giá ID/AD; vé theo thỏa thuận trao đổi hàng/thương mại hoặc vé thưởng, tặng hoặc đổi thưởng.
  5. Tất cả các chỗ ngồi đảm bảo phải là chỗ ngồi đã được mua vé và chỉ giới hạn mỗi thành viên một ghế trên một chuyến bay.
  6. CPA và Cathay Dragon bảo lưu quyền tạm ngừng quyền lợi này mà không cần thông báo trước vì lý do hoạt động nhưng sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp giải pháp thay thế.
 9. Bảo đảm chỗ ngồi hạng Phổ thông Cao cấp
  1. Chỉ áp dụng với thành viên hạng Kim cương cho vé đã mua của CPA ở hạng vé W.
  2. Thành viên hạng Kim cương phải đặt chỗ trước ít nhất là 24 giờ trước khi khởi hành.
  3. Không áp dụng với vé đoàn; giảm giá ID/AD; vé theo thỏa thuận trao đổi hàng/thương mại hoặc vé thưởng, tặng hoặc đổi thưởng.
  4. Tất cả các chỗ ngồi đảm bảo phải là chỗ ngồi đã được mua vé và chỉ giới hạn mỗi thành viên một ghế trên một chuyến bay.
  5. CPA và Cathay Dragon bảo lưu quyền tạm ngừng quyền lợi này mà không cần thông báo trước vì lý do hoạt động nhưng sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp giải pháp thay thế.
 10. Bảo đảm chỗ ngồi hạng Thương gia
  1. Chỉ áp dụng với thành viên hạng Kim cương cho vé đã mua của CPA ở hạng vé J.
  2. Thành viên hạng Kim cương phải đặt chỗ trước ít nhất là 24 giờ trước khi khởi hành.
  3. Không áp dụng với vé đoàn; giảm giá ID/AD; vé theo thỏa thuận trao đổi hàng/thương mại hoặc vé thưởng, tặng hoặc đổi thưởng.
  4. Tất cả các chỗ ngồi đảm bảo phải là chỗ ngồi đã được mua vé và chỉ giới hạn mỗi thành viên một ghế trên một chuyến bay.
  5. CPA và Cathay Dragon bảo lưu quyền tạm ngừng quyền lợi này mà không cần thông báo trước vì lý do hoạt động nhưng sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp giải pháp thay thế.
 11. Chọn chỗ ngồi trên các chuyến bay của Air New Zealand
  1. Thành viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương bay trên các chuyến bay giữa Auckland và Hồng Kông do Air New Zealand khai thác và CPA tiếp thị có thể chọn chỗ ngồi trong khu vực đằng trước của khoang, tùy theo lượng ghế còn trống.
 12. Ưu đãi về hành lý
  1. Thành viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương được mang thêm hành lý ký gửi miễn cước và hành lý xách tay đặc biệt.
  2. Quyền lợi về hành lý bổ sung chỉ áp dụng với các thành viên khởi hành trên các chuyến bay do CPA và/hoặc Cathay Dragon tiếp thị hoặc khai thác, và không áp dụng đối với các chuyến bay đồng khai thác hoặc liên danh do các hãng vận chuyển bên thứ ba khai thác (trừ các chuyến bay giữa Auckland và Hồng Kông do Air New Zealand khai thác và CPA tiếp thị).
 13. Miễn cước hành lý với Air New Zealand
  1. Áp dụng cho các thành viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương bay trên các chuyến bay giữa Auckland và Hồng Kông do Air New Zealand khai thác và CPA tiếp thị.
 14. Phòng chờ hạng Thương gia của CPA và Cathay Dragon
  1. Đối với thành viên hạng Bạc, chỉ áp dụng với thành viên khởi hành trên các chuyến bay do CPA hoặc Cathay Dragon tiếp thị và khai thác.
  2. Chỉ áp dụng với thành viên hạng Vàng và một khách đi cùng khởi hành trên các chuyến bay do CPA, Cathay Dragon và/hoặc các hãng hàng không oneworld tiếp thị và khai thác.
  3. Chỉ áp dụng với thành viên hạng Kim cương và tối đa 2 khách đi cùng khởi hành trên các chuyến bay do CPA, Cathay Dragon hoặc các hãng hàng không oneworld tiếp thị và khai thác.
  4. Trẻ em dưới 2 tuổi được phép vào mà không bị tính là khách.
 15. Sử dụng phòng chờ hạng Nhất của CPA
  1. Đối với thành viên hạng Kim cương, chỉ áp dụng với thành viên và tối đa 2 khách đi cùng khởi hành trên các chuyến bay do CPA, Cathay Dragon hoặc các hãng hàng không oneworld tiếp thị và khai thác.
  2. Trẻ em dưới 2 tuổi được phép vào mà không bị tính là khách.
 16. Phòng chờ Nơi đến (khách không được phép vào)
  1. Áp dụng đối với thành viên hạng Vàng và Kim cương đến Hồng Kông, London (chỉ áp dụng cho CX 251 hoặc CX 255) hay Frankfurt trên các chuyến bay do CPA hoặc Cathay Dragon tiếp thị và khai thác.
  2. Thành viên được vào phòng chờ trong ngày đến, khách không được phép vào phòng chờ.
  3. Để vào phòng chờ tại ga Đến, thành viên nên lấy thẻ mời từ điểm khởi hành.
 17. Giới hạn tuổi sử dụng Phòng chờ
  1. Nếu hành khách là trẻ em và du lịch một mình, việc vào phòng chờ và sử dụng rượu sẽ tuân theo luật pháp địa phương và chính sách của đơn vị khai thác phòng chờ. Hành khách có thể phải xuất trình giấy tờ chứng minh về tuổi để được vào phòng chờ.
 18. Sử dụng phòng chờ hạng Thương gia của Air New Zealand
  1. Thành viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương bay bằng vé hạng bất kỳ trên các chuyến bay giữa Auckland và Hồng Kông do Air New Zealand khai thác và CPA tiếp thị được sử dụng phòng chờ tại các sân bay ở Auckland và Hồng Kông.
  2. Việc sử dụng phòng chờ nội địa của Air New Zealand chỉ áp dụng với thành viên hạng Vàng và Kim cương bay từ Christchurch hoặc Wellington đến Hồng Kông qua Auckland và ngược lại. Chặng nội địa phải do Air New Zealand tiếp thị và khai thác. Thành viên hạng Bạc sẽ chỉ được sử dụng phòng chờ tại các sân bay Auckland và Hồng Kông.
  3. Thành viên hạng Vàng được kèm theo một khách khi sử dụng phòng chờ hạng Thương gia của Air New Zealand. Người khách đi cùng cũng phải khởi hành trên các chuyến bay do CPA tiếp thị.
  4. Thành viên hạng Kim cương được kèm theo hai khách khi sử dụng phòng chờ hạng Thương gia của Air New Zealand. Người khách đi cùng cũng phải khởi hành trên các chuyến bay do CPA tiếp thị.
 19. Thành viên tạm dừng hoạt động
  1. Thành viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương muốn yêu cầu, thay đổi hoặc hủy việc Tạm dừng Hoạt động thành viên cần liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của The Marco Polo Club.
  2. Yêu cầu phải được gửi trong khoảng thời gian 7 đến 90 ngày trước khi thực hiện Tạm dừng hoạt động thành viên đã yêu cầu.
  3. Việc Tạm dừng hoạt động thành viên không thể bắt đầu vào tháng cuối của thời hạn là thành viên hiện tại hoặc ngoài thời hạn thành viên hiện tại.
  4. Thời gian của mỗi lần Tạm dừng hoạt động thành viên tối thiểu là 1 tháng và tối đa là 12 tháng.
  5. Thành viên chỉ được phép tạm dừng hoạt động 3 lần trong toàn bộ thời gian là thành viên đến trọn đời.
  6. Hạng thành viên và thời hạn là thành viên còn lại sẽ được tiếp tục sau thời gian Tạm dừng hoạt động thành viên.
  7. Thành viên sẽ được cấp thẻ thành viên mới (với ngày hết hạn mới) sau thời gian Tạm dừng hoạt động thành viên, và vẫn có thể sử dụng các quyền lợi giữa hạng trước ngày hết hạn.
  8. Sau khi bắt đầu thời gian Tạm dừng hoạt động thành viên, các yêu cầu, thay đổi, gia hạn và hủy của thành viên sẽ không được giải quyết.
  9. Các dịch vụ và quyền lợi Marco Polo Club không được áp dụng trong thời gian Tạm dừng hoạt động thành viên.
  10. Các chuyến bay mà thành viên thực hiện trong khoảng thời gian Tạm dừng hoạt động thành viên sẽ không được cộng điểm câu lạc bộ (tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc cộng và đổi thưởng dặm Asia Miles).
  11. Thành viên có thể yêu cầu kéo dài thêm thời gian Tạm dừng hoạt động thành viên (ngay cả trong thời gian tạm dừng) nếu các khoảng thời gian tạm dừng không bị trùng nhau).
 20. Thẻ Phòng chờ
  1. Thành viên hạng Xanh sẽ được thưởng 1 Thẻ Phòng chờ hạng Thương gia khi đạt 200 điểm câu lạc bộ.
  2. Thành viên hạng Bạc sẽ được thưởng 2 Thẻ Phòng chờ hạng Thương gia khi đạt 450 điểm câu lạc bộ.
  3. Thành viên hạng Vàng sẽ được thưởng 2 Thẻ Phòng chờ hạng Thương gia khi đạt 800 điểm câu lạc bộ.
  4. Thành viên hạng Kim cương sẽ được thưởng 2 Thẻ Phòng chờ hạng Nhất hoặc hạng Thương gia khi đạt 1.400 điểm câu lạc bộ.
  5. Đối với thành viên hạng Xanh, chỉ được sử dụng Thẻ Phòng chờ cho bản thân hoặc người bay cùng cho các chuyến bay do CPA hoặc Cathay Dragon tiếp thị và khai thác.
  6. Đối với thành viên hạng Bạc, chỉ được sử dụng Thẻ Phòng chờ cho người bay cùng cho các chuyến bay do CPA hoặc Cathay Dragon tiếp thị và khai thác.
  7. Đối với thành viên hạng Vàng, chỉ được sử dụng Thẻ Phòng chờ cho người bay cùng hoặc thành viên Nhóm Đổi thưởng cho các chuyến bay do CPA hoặc Cathay Dragon tiếp thị và khai thác.
  8. Đối với thành viên hạng Kim cương, chỉ được sử dụng Thẻ Phòng chờ cho người bay cùng hoặc thành viên Nhóm Đổi thưởng cho các chuyến bay do CPA hoặc Cathay Dragon tiếp thị và khai thác.
  9. Người đi cùng được sử dụng Thẻ Phòng chờ là khách bay cùng thành viên The Marco Polo Club trong cùng mã đặt chỗ, hoặc bay cùng một ngày, cùng điểm đi và điểm đến với thành viên The Marco Polo Club.
  10. Một Nhóm Đổi thưởng là một nhóm gồm tối đa 5 người trong một gia đình và/hoặc bạn bè mà quý khách đã đề cử để đổi thưởng dặm Asia Miles. Quý khách có thể truy cập trang web Asia Miles để tìm hiểu thêm thông tin về Nhóm Đổi thưởng. Thành viên Nhóm Đổi thưởng có thể sử dụng Thẻ Phòng chờ khi không bay cùng thành viên.
  11. Thẻ Phòng chờ phải được yêu cầu trực tuyến và không thực hiện được vào lúc làm thủ tục chuyến bay tại sân bay.
  12. Thẻ Phòng chờ có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp.
  13. Đối với thành viên các hạng Xanh, Bạc và Vàng, Thẻ Phòng chờ chỉ sử dụng được cho các phòng chờ hạng Thương gia hợp lệ ở điểm khởi hành.
  14. Đối với thành viên hạng Kim cương, Thẻ Phòng chờ chỉ sử dụng được cho các phòng chờ hạng Nhất và hạng Thương gia hợp lệ ở điểm khởi hành.
  15. Quý khách không thể hủy hoặc thay đổi sau khi đã yêu cầu cấp Thẻ Phòng chờ. Thẻ mời sử dụng phòng chờ đã yêu cầu cấp phải được xuất trình khi vào phòng chờ.
  16. Trong trường hợp chuyến bay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, thành viên nên liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Marco Polo Club để được trợ giúp.
  17. Quyền sử dụng Thẻ Phòng chờ phụ thuộc vào hạng thành viên và không áp dụng đối với những thành viên đang trong thời gian tạm dừng hoạt động thành viên (Membership Holiday).
 21. Nâng hạng đặt trước
  1. Thành viên hạng Vàng có 1.000 điểm câu lạc bộ trở lên được thưởng 4 chặng Nâng hạng đặt trước.
  2. Thành viên hạng Kim cương có 1.600 điểm câu lạc bộ trở lên được thưởng 4 chặng Nâng hạng đặt trước.
  3. Dịch vụ Nâng hạng đặt trước đối với thành viên hạng Vàng chỉ áp dụng với các chuyến bay siêu ngắn, ngắn và dài trung bình.
  4. Thành viên hạng Kim cương được hưởng dịch vụ Nâng hạng đặt trước cho mọi chặng bay.
  5. Dịch vụ Nâng hạng đặt trước cho thành viên hạng Vàng chỉ áp dụng cho thành viên hoặc người đi cùng bay các chuyến bay do CPA hoặc Cathay Dragon tiếp thị và khai thác.
  6. Dịch vụ Nâng hạng đặt trước cho thành viên hạng Kim cương chỉ áp dụng cho thành viên, người đi cùng hoặc thành viên Nhóm Đổi thưởng bay các chuyến bay do CPA hoặc Cathay Dragon tiếp thị và khai thác.
  7. Mỗi lần Nâng hạng đặt trước cho phép một hành khách được nâng một hạng ghế so với đặt chỗ hiện tại cho một chặng bay.
  8. Các quyền lợi du lịch, điểm câu lạc bộ và dặm Asia Miles sẽ được áp dụng trên cơ sở hạng ghế đã nâng sau khi thực hiện Nâng hạng đặt trước thành công.
  9. Người đi cùng trong Nâng hạng đặt trước là khách bay cùng với thành viên The Marco Polo Club trong cùng một mã đặt chỗ.
  10. Dịch vụ Nâng hạng đặt trước có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày cấp thưởng.
  11. Một Nhóm Đổi thưởng là một nhóm gồm tối đa 5 người trong một gia đình và/hoặc bạn bè mà quý khách đã đề cử để đổi thưởng dặm Asia Miles. Quý khách có thể truy cập trang web Asia Miles để tìm hiểu thêm thông tin về Nhóm Đổi thưởng. Thành viên Nhóm Đổi thưởng có thể được hưởng dịch vụ Nâng hạng đặt trước mà không cần bay cùng thành viên.
  12. Chuyến bay yêu cầu phải được xác nhận đặt chỗ và vé được cấp với hạng vé hợp lệ.
   1. Tùy theo lượng chỗ ngồi còn trống, các loại giá vé Y, B, K và M sẽ được nâng lên loại giá vé E của hạng Phổ thông Cao cấp. Nếu trên chuyến bay không còn ghế của hạng Phổ thông Cao cấp thì vé sẽ được nâng lên loại I của hạng Thương gia.
   2. Tùy theo lượng chỗ ngồi còn trống, các loại giá vé W và R của hạng Phổ thông Cao cấp sẽ được nâng hạng lên loại I của hạng Thương gia.
   3. Tùy theo lượng chỗ ngồi còn trống, các loại giá vé J, C, D và I của hạng Thương gia sẽ được nâng hạng lên loại A của hạng Nhất.
  13. Không áp dụng Nâng hạng đặt trước kết hợp với nâng hạng ghế trên chuyến bay và thưởng cho người đi cùng bằng cách đổi dặm Asia Miles.
  14. Không áp dụng danh sách chờ đối với Nâng hạng đặt trước.
  15. Khoản Nâng hạng đặt trước phải chịu các khoản thuế và phụ phí khác hiện hành.
  16. Quyền sử dụng dịch vụ Nâng hạng đặt trước phụ thuộc vào hạng thành viên và không áp dụng đối với thành viên đang trong thời gian Tạm dừng hoạt động thành viên.
  17. Mọi yêu cầu, thay đổi hoặc hủy phải được thực hiện qua trực tuyến trong khoảng thời gian từ 360 ngày đến 15 ngày trước ngày khởi hành chuyến bay.
  18. Việc hủy Nâng hạng đặt trước cũng đồng thời làm hủy đặt chỗ đã được xác nhận.
  19. Không áp dụng quá một yêu cầu Nâng hạng đặt trước cho một chặng bay.
  20. Việc đặt chỗ lại hoặc thay đổi ngày sẽ áp dụng theo điều khoản và điều kiện của vé ở hạng ghế ban đầu.
  21. Không áp dụng cho các loại vé đổi thưởng, vé thưởng, vé đoàn, vé giảm giá ID/AD (ngành/cơ quan) hoặc các loại vé miễn phí khác.
  22. Không áp dụng cho các gói Nghỉ dưỡng của Cathay Pacific.
  23. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ làm thủ tục chuyến bay trực tuyến cho chuyến bay nâng hạng. Quý khách vui lòng làm thủ tục tại sân bay.
  24. Trong trường hợp có chuyến bay bất thường, thành viên cần liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của The Marco Polo Club để được trợ giúp thêm.
  25. CPA bảo lưu quyền diễn giải các điều khoản và điều kiện này.
 22. Thẻ Đồng hành Vàng
  1. Thành viên hạng Kim cương sẽ được thưởng một Thẻ Đồng hành Vàng khi đạt được 1.800 điểm câu lạc bộ.
  2. Không áp dụng đối với các thành viên đang trong thời gian Tạm dừng hoạt động thành viên.
  3. Thẻ Đồng hành phải được sử dụng trực tuyến trong vòng 6 tháng kể từ ngày được cấp.
  4. Việc đề cử phải được thực hiện qua trực tuyến cho những người được đề cử đang đăng ký làm thành viên mới hoặc nâng hạng thành viên.
   1. Nếu người được đề cử đang gia hạn tư cách thành viên hạng Vàng, người đề cử phải gọi cho Trung tâm Dịch vụ của The Marco Polo Club để đề cử.
  5. Thành viên Marco Polo Club đề cử phải:
   1. Từ 18 tuổi trở lên.
   2. Có địa chỉ email sử dụng được.
   3. Được người được đề cử cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ để đăng ký Thẻ Đồng hành.
   4. Xác nhận chấp thuận các điều khoản và điều kiện thay mặt cho người được đề cử.
  6. Người được đề cử phải:
   1. Từ 12 tuổi trở lên
   2. Có địa chỉ email và địa chỉ nhận thư sử dụng được.
  7. Thành viên sở hữu Thẻ Đồng hành Vàng phải có thời gian là thành viên được 12 tháng kể từ ngày chính thức đăng ký.
  8. Người được đề cử được chấp thuận dưới 18 tuổi sẽ không được nhận email khuyến mãi.
 1. Thành viên có thể chấp dứt tư cách thành viên của mình vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến CPA và trả lại thẻ thành viên, và lúc đó tất cả số điểm câu lạc bộ/dặm/chặng bay đã tích lũy và các quyền lợi chưa sử dụng cũng sẽ bị hủy bỏ.
 2. CPA có thể, ngay lập tức và không cần thông báo trước, tạm dừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần tư cách thành viên của một thành viên, bao gồm cả quyền sử dụng thẻ thành viên và các tiện ích của câu lạc bộ, nếu CPA có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng người đó có hành vi sai trái, gian lận hoặc hành động trái pháp luật khác, hành động không phù hợp hoặc không trung thực, sử dụng các quyền lợi và phần thường của chương trình Asia Miles không đúng mục đích, sử dụng các tiện ích và dịch vụ của câu lạc bộ không đúng mục đích, hoặc không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Asia Miles/Marco Polo Club. Trong các trường hợp đó, CPA sẽ hủy tất cả số điểm/dặm/chặng bay của thành viên.
 3. CPA cũng sẽ được quyền đơn phương chấm dứt tư cách thành viên câu lạc bộ của thành viên sau khi thông báo trước từ 3 đến 6 tháng (tùy theo từng trường hợp). Khi hết thời hạn thông báo, tất cả số điểm câu lạc bộ/số dặm/chặng bay chưa sử dụng sẽ bị hủy bỏ. CPA cũng có quyền đơn phương chấm dứt hoặc tạm dừng quyền sử dụng các tiện ích cụ thể và quyền lợi hoặc dịch vụ từ câu lạc bộ của một thành viên, song vẫn cho phép thành viên đó duy trì tư cách thành viên của câu lạc bộ.
 4. Việc chấm dứt tư cách thành viên vì bất kỳ lý do gì sẽ không ảnh hưởng đến quyền và các khoản đền bù tích lũy của CPA và thành viên tại ngày chấm dứt.
 5. Thành viên không hoạt động hoặc không đạt các tiêu chí du lịch tối thiểu quy định trong hướng dẫn thành viên trong thời gian 12 tháng sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên.
 6. Nếu thành viên không may qua đời, tài khoản thành viên của người đó sẽ được đóng lại và tất cả số điểm câu lạc bộ/số dặm/chặng bay còn lại và các quyền lợi chưa sử dụng sẽ bị hủy bỏ.
 1. Thành viên cần cung cấp thông tin cá nhân để phục vụ hoạt động của Câu lạc bộ, cung cấp các quyền lợi và dịch vụ liên quan, phát triển các nghiên cứu và chương trình đang thực hiện và để thông báo tin tức và thông tin cho thành viên. Nếu thành viên không cung cấp hoặc cập nhật thông tin theo yêu cầu, CPA có thể không cấp được tư cách thành viên câu lạc bộ và các quyền lợi liên quan. Trong trường hợp này, tư cách hội viên có thể bị chấm dứt.
 2. Tất cả thông tin đều được quản lý theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của CPA. Chính sách Bảo mật dữ liệu được nằm trong hợp đồng giữa CPA và thành viên. Thông tin có thể được chuyển tới nhà cung cấp và các tổ chức đối tác để tạo điều kiện cho việc thông báo tin tức và các thông tin khác tới thành viên. Thành viên có quyền không nhận các thông tin đó từ CPA hoặc các tổ chức đối tác khác.
 3. Thành viên có quyền yêu cầu kiểm tra và sửa đổi các thông tin cá nhân mà CPA lưu giữ. Trong trường hợp trên, thành viên cần hoàn thành Yêu cầu Truy cập thông tin theo mẫu có tại Trung tâm Dịch vụ của The Marco Polo Club. Thành viên có thể phải trả lệ phí hành chính cho việc xử lý các yêu cầu này.
 4. Thành viên chịu trách nhiệm cập nhật cho CPA các thông tin cá nhân chính xác của mình. CPA không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do thành viên không thông báo thay đổi địa chỉ.
 5. Thành viên phải lập một mật khẩu gồm ít nhất 8 ký tự, trong đó bao gồm các chữ cái in hoa và chữ thường, chữ số và các ký tự đặc biệt như !#$^ và *. Thành viên phải đảm bảo rằng mật khẩu này không được tiết lộ cho bất kỳ bên nào không được phép. CPA không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thành viên tiết lộ mật khẩu khi không được phép hoặc việc sử dụng mật khẩu trái phép.
 1. CPA không chịu trách nhiệm với bất kỳ thành viên nào về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí mang tính hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến Câu lạc bộ và/hoặc việc sử dụng, sự không sẵn có của các tiện ích của Câu lạc bộ và/hoặc việc cung cấp hay từ chối cung cấp quyền lợi, bất kể các tổn thất, thiệt hại hay chi phí đó xảy ra do sự thiếu quan tâm hay lý do nào khác, và bất kể CPA có kiểm soát các tình huống nguyên nhân hay không.
 2. Trong mọi trường hợp, theo Mục 1. nêu trên và các quy định giới hạn áp dụng theo Công ước Vác-sa-va hoặc theo các điều kiện du lịch của CPA, trách nhiệm của CPA trong hợp đồng, sai sót cá nhân hoặc các nguyên nhân khác liên quan đến yêu cầu bồi thường phát sinh từ các hành động hoặc sai sót trong hoạt động Câu lạc bộ sẽ chỉ giới hạn trong giá trị chiếc vé được thành viên sử dụng liên quan đến vụ việc đó hoặc 10.000 Đô la Hồng Kông, tùy theo giá trị nào cao hơn.
 3. CPA sẽ nỗ lực để đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ Câu lạc bộ của các đối tác, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do các đối tác không cung cấp các dịch vụ đó. Nếu thành viên sử dụng dịch vụ do các đối tác cung cấp, các điều khoản và điều kiện của đối tác sẽ được áp dụng và CPA sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào.
 4. CPA khẳng định sẽ điều hành Câu lạc bộ và cung cấp các tiện ích của Câu lạc bộ với sự quan tâm và kỹ năng hợp lý, tuy nhiên CPA không đảm bảo luôn có sẵn các tiện ích và quyền lợi Câu lạc bộ, và tất cả các điều khoản được quy định rõ ràng hay ngụ ý theo luật pháp hoặc bất kỳ định chế nào khác đối với CPA được bãi trừ ở mức độ tối đa mà pháp luật cho phép.
 1. Việc CPA không thực hiện hoặc thực thi một quyền được quy định tại đây không có nghĩa là khước từ và cũng không ảnh hưởng đến quyền thực hiện hành động tiếp theo liên quan đến quyền đó hoặc các quyền khác của CPA.
 2. Nếu một quy định trong các điều khoản và điều kiện này được một tòa án hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền cho là vô hiệu hoặc không thể thực thi thì sự vô hiệu hoặc không thể thực thi đó không ảnh hưởng đến các quy định khác của các điều khoản và điều kiện này. Tất cả các quy định không bị ảnh hưởng bởi tính vô hiệu hoặc không thể thực thi đó sẽ tiếp tục có toàn bộ hiệu lực thi hành.
 3. Thành viên đồng ý sử dụng các tiện ích của Câu lạc bộ với sự cẩn thận và chú ý thích đáng, với thái độ lịch sự và tôn trọng nhân viên của CPA và các thành viên khác.
 1. Các điều khoản và điều kiện này cũng như mối quan hệ giữa CPA và mỗi thành viên được điều chỉnh theo luật pháp Hồng Kông. Bằng cách sử dụng câu lạc bộ, mỗi thành viên chấp nhận chịu theo quyền tài phán không loại trừ của các tòa án Hồng Kông.

Chính sách về Quyền riêng tư cho khách hàng của Marco Polo Club

The Marco Polo Club được quản lý và điều hành bởi Cathay Pacific Airways Limited (gọi tắt là CPA).

Chính sách về Quyền riêng tư cho Khách hàng của The Marco Polo Club này (sau đây được gọi tắt là Chính sách về Quyền riêng tư) quy định cách CPA thu thập, lưu trữ và xử lý Dữ liệu cá nhân của thành viên The Marco Polo Club (được gọi cách khác là của quý khách). Vui lòng đọc Chính Sách về Quyền Riêng Tư sau đây để hiểu chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ quý vị như thế nào.

Bằng việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi, quý khách đồng ý với Chính sách về Quyền riêng tư này và việc thu thập, sử dụng, truy cập, chuyển giao, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý khách như được nêu trong Chính sách này.

Tại CPA, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu và thông tin cá nhân của quý khách. Để đảm bảo quý khách có thể đưa ra những quyết định sau khi có đầy đủ thông tin và tự tin về việc cung cấp Dữ liệu cá nhân liên quan đến việc tham gia làm thành viên Marco Polo Club của mình (như được xác định dưới đây) cho chúng tôi, chúng tôi đưa ra thông báo này, trong đó nêu rõ các hoạt động thực hành và các lựa chọn mà quý khách có thể thực hiện đối với cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của quý khách.

 1. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp thông tin trong một số lĩnh vực của trang web, các dịch vụ di động và các kênh khác của chúng tôi mà có thể được sử dụng để xác minh danh tính của quý vị sau đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

   

  1. Tên người dùng hoặc số thẻ thành viên và mật khẩu mà quý khách sẽ sử dụng để truy cập trang web và các dịch vụ của chúng tôi;
  2. Các thông tin cá nhân của quý khách như tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, quốc gia cư trú, hộ chiếu hoặc mã số nhận dạng cá nhân khác và các thông tin về tình trạng đăng ký của quý khách với bất kỳ công ty con, công ty liên kết và/hoặc đối tác kinh doanh nào của chúng tôi;
  3. Thông tin liên lạc của bạn như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số fax;
  4. Mã số chương trình khách hàng thường xuyên của quý khách;
  5. Thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và thông tin thanh toán của bạn, bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn;
  6. Thông tin về doanh nghiệp của bạn như tên công ty, tên hoạt động kinh doanh và thông tin liên lạc có liên quan;
  7. Thông tin chi tiết về chuyến đi của quý khách như thông tin chuyến bay, thông tin cá nhân của người đi cùng, ngôn ngữ sử dụng, địa chỉ liên lạc tại nơi đến, lựa chọn suất ăn và chỗ ngồi, lựa chọn chuyến bay và khách sạn cùng các thông tin khác liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của hành khách;
  8. Các câu trả lời của quý khách trong các cuộc thi và khảo sát thị trường do chúng tôi thực hiện hoặc được thực hiện thay mặt chúng tôi;
  9. Các dữ liệu giao dịch bao gồm các báo cáo về hoạt động tích lũy điểm,dặm và đổi thưởng của quý khách trong chương trình The Marco Polo Club và Asia Miles.
 2. Một số Dữ liệu cá nhân (nhất là dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân và địa chỉ liên lạc của quý khách) là bắt buộc đối với các dịch vụ cụ thể và nếu quý khách không cung cấp các Dữ liệu cá nhân đó theo yêu cầu của mỗi dịch vụ cụ thể, chúng tôi không thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ đó.
 1. Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho một hay nhiều mục đích sau đây:
  1. Để xử lý và quản trị đơn yêu cầu gia nhập The Marco Polo Club của quý khách;
  2. Để xử lý yêu cầu của quý khách đối với sản phẩm hoặc dịch vụ do chúng tôi cung cấp;
  3. Để thực hiện các yêu cầu được quý khách gửi đến qua trực tuyến, điện thoại, các dịch vụ di động của chúng tôi hoặc các phương thức khác;
  4. Để xử lý hoặc xác nhận các sắp xếp cho chuyến đi của quý khách;
  5. Để cung cấp các dịch vụ xử lý gián đoạn chuyến bay;
  6. Để phục vụ các hoạt động của The Marco Polo Club, bao gồm việc theo dõi số dặm tích lũy, cung cấp các quyền lợi và dịch vụ liên quan, phát triển các chương trình và nghiên cứu đang tiến hành, cung cấp tin tức và thông tin cho các thành viên The Marco Polo Club và các mục đích lưu trữ hồ sơ khác liên quan đến chương trình The Marco Polo Club;
  7. Phục vụ các mục đích tiếp thị, quảng bá và quản lý quan hệ khách hàng, ví dụ như thực hiện nghiên cứu thị trường hoặc gửi cho quý khách các cập nhật về các dịch vụ cung cấp và khuyến mãi mới nhất liên quan đến CPA, The Marco Polo Club, các công ty khác thuộc Cathay Pacific Group, ví dụ như Asia Miles Limited hoặc các đối tác (vui lòng xem Phần 10 – "Thông báo về Tiếp thị trực tuyến" để biết thêm chi tiết);
  8. Phục vụ các mục đích nhận dạng và xác minh liên quan đến các dịch vụ hoặc sản phẩm có thể được cung cấp cho quý khách;
  9. Để phản hồi, giải quyết và xử lý các thắc mắc do quý khách gửi đến;
  10. Để quản lý các cuộc thi và chương trình rút thăm trúng thưởng do chúng tôi thực hiện hoặc được thực hiện thay mặt chúng tôi, bao gồm cả việc thông báo người chiến thắng cuộc thi;
  11. Để yêu cầu một bên thứ ba tuân thủ bộ luật, yêu cầu pháp lý, sắc lệnh, chỉ thị hoặc yêu cầu của tòa án, nhà chức trách hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền, có thể ở trong hoặc ngoài Hồng Kông;
  12. Để tạo điều kiện cho việc thanh toán các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi hoặc các công ty con, công ty liên kết và cộng sự kinh doanh của chúng tôi cung cấp, bao gồm việc xác minh thông tin chi tiết của thẻ tín dụng với bên thứ ba và để thực hiện việc khớp các thủ tục với cơ sở dữ liệu của các giao dịch gian lận đã xác định (do chúng tôi hoặc bên thứ ba lưu giữ);
  13. Để tăng cường an ninh, bao gồm vấn đề liên quan đến việc xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng để bảo vệ chống lại rủi ro gian lận, bao gồm việc tiến hành quy trình đối chiếu với cơ sở dữ liệu về các giao dịch lừa đảo đã biết (do chúng tôi hoặc bên thứ ba lưu trữ);
  14. Để cung cấp các dịch vụ liên quan đến Marco Polo Club, du lịch và/hoặc chương trình tri ân khách hàng khác;
  15. Để chuyển giao cho các công ty con, công ty liên kết và/hoặc cộng sự kinh doanh của chúng tôi sử dụng cho các mục đích nêu trên và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác liên quan đến du lịch mà các công ty và cộng sự đó có thể cung cấp theo thời gian;
  16. Để thực hiện các mục đích trên, quý khách có thể được liên lạc qua email, gửi thư trực tiếp, tiếp thị qua điện thoại, SMS hoặc các phương tiện khác được chính quyền địa phương cho phép.
 2. Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tổng hợp không nhận dạng về khách hàng để thiết kế trang web của chúng tôi tốt hơn và/hoặc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể cung cấp thông tin này cho bên thứ ba. Tuy nhiên, thông tin này sẽ không bao giờ nhận dạng bất kỳ một hội viên cụ thể nào của chương trình.
 3. Ngoại trừ những điều được nêu dưới đây, chúng tôi sẽ không cố ý hoặc chủ ý sử dụng hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp theo các cách không liên quan đến các mục đích nêu trên mà không có sự đồng ý trước của bạn.
 1. Bạn có thể yêu cầu truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của bạn do chúng tôi nắm giữ. Nếu quý khách muốn nhận bản sao Dữ liệu cá nhân của mình, nếu quý khách cho rằng Dữ liệu cá nhân về quý khách mà chúng tôi thu thập và lưu giữ là không chính xác, hoặc nếu quý khách tin rằng Dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ bị sử dụng ngoài phạm vi mục đích sử dụng được thông báo ở trên hoặc có được bằng cách thức phi pháp, gian lận hoặc được cung cấp cho bên thứ ba mà không được sự chấp thuận trước của quý khách, vui lòng gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.
 2. Yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa Dữ liệu cá nhân hoặc thông tin về các chính sách và thông lệ và các loại Dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ phải được lập thành văn bản và gửi cho chúng tôi qua mẫu phản hồi tại địa chỉ www.cathaypacific.com hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ sau đây:

  The Data Protection Officer
  6th Floor, North Tower, Cathay Pacific City,
  8 Scenic Road,
  Hong Kong International Airport, Lantau, Hong Kong
 3. Chúng tôi có thể tính một mức phí hợp lý cho việc xử lý bất kỳ (các) yêu cầu truy cập dữ liệu nào.

Các trang web của các công ty thuộc Tập đoàn Cathay Pacific, bao gồm cả CathayPacific.com và dragonair.com, (sau đây được gọi là các trang web CX Group) sử dụng các tập tin cookie là một trong những công cụ giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm sử dụng trang web cho người sử dụng, và để đảm bảo rằng các trang web hoạt động đúng như quý khách kỳ vọng.

Cookie là các tập tin văn bản có chứa một lượng nhỏ thông tin sẽ được trang web mà quý khách truy cập tải về máy tính hoặc thiết bị di động của mình. Chúng có thể cải thiện trải nghiệm khi bạn dùng trang web của chúng tôi, ví dụ, bằng cách ghi nhớ cài đặt tùy chọn và theo dõi quá trình bạn sử dụng trang web để chúng tôi có thể cải thiện trang web nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn.

1.     Chúng tôi sử dụng các loại cookie khác nhau trên các trang web của tập đoàn CX:

Cookie Phiên

Những cookie tạm thời này cho phép chúng tôi liên kết các hoạt động của một người dùng trong một phiên trình duyệt. Một phiên trình duyệt bắt đầu khi bạn mở cửa sổ trình duyệt và kết thúc khi bạn đóng cửa sổ trình duyệt. Cookie phiên được tạo ra tạm thời. Sau khi bạn đóng trình duyệt, tất cả các cookie phiên sẽ bị xóa.

Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookie phiên trên các trang web của Tập đoàn CX để phục vụ những mục đích sau:

 • cho phép bạn nhớ thông tin trên các trang thuộc các trang web tương ứng của Tập đoàn CX và tránh phải nhập lại thông tin, chẳng hạn như thông tin đăng nhập vào từng trang;
 • trong phạm vi đăng ký để cho phép bạn truy cập các thông tin được lưu trữ; và
 • trong suốt quá trình đặt chỗ để chúng tôi có thể nhớ các lựa chọn của bạn.

Cookie Ổn định

Những cookie này vẫn còn trên thiết bị của quý khách trong các phiên duyệt web. Chúng được kích hoạt mỗi khi bạn truy cập trang web mà đã tạo ra cookie cụ thể đó. Ví dụ: nếu một "cookie ổn định" được sử dụng trên một trang web để nhớ thông tin đăng nhập của quý khách, quý khách sẽ không cần nhập các thông tin đó mỗi khi truy cập trang web đó.

Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookie ổn định trên các trang web của Tập đoàn CX để phục vụ những mục đích sau:

 • Để thu thập các số liệu thống kê tổng hợp, ẩn danh, cho phép chúng tôi hiểu cách thức người dùng sử dụng các trang web CX Group, và
 • giúp chúng tôi cải thiện cấu trúc các trang web này. Chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân quý khách theo cách này; và
 • để lưu trữ trang chủ của quốc gia đến mà bạn đã chọn.

Cookie của Bên Thứ ba

Chúng tôi cũng có cookie trên các trang web do các bên thứ ba cài đặt để cho phép bạn sử dụng phần mềm hoặc ứng dụng của họ được cung cấp thông qua các trang web của Tập đoàn CX.

Ví dụ, chúng tôi sử dụng các cookie của bên thứ ba trên các trang web của Tập đoàn CX để phục vụ những mục đích sau:

 • để xác định và theo dõi lưu lượng truy cập trang web đến từ các băng rôn quảng cáo được đặt trên các trang web của bên thứ ba;
 • để theo dõi cách trang web của chúng tôi đang được sử dụng; và
 • để giúp bạn chia sẻ các chương trình khuyến mãi và thông tin từ các trang web của chúng tôi.

2.     Danh sách các cookie chính quan trọng để có hoạt động điều hướng mong muốn trên các trang web của Tập đoàn CX

Tên Cookie Mục đích
Nơi diễn ra Được sử dụng để ghi lại quốc gia cư trú và lựa chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn.
mpouser Được sử dụng để ghi nhớ ID đăng nhập của thành viên Marco Polo Club khi tùy chọn "Ghi nhớ số này" được chọn trong khi đăng nhập.
cookie phiên Các cookie sẽ hết hiệu lực vào cuối phiên hoặc sau khi nghỉ trong 30 phút. Được sử dụng để duy trì giao dịch với Trang web của Tập đoàn CX.

3.     Danh sách các cookie chính được các bên thứ ba cài đặt trên các trang web của Tập đoàn CX

Danh mục Nhà cung cấp dịch vụ / Đại lý Mục đích
Cookie hoạt động Adobe Analytics Cung cấp phân tích trang web giúp chúng tôi hiểu cách người truy cập tương tác với các trang web, và cho phép chúng tôi tối ưu hóa trang web bằng cách phục vụ những phiên bản khác nhau cùng một lúc và ghi lại phiên bản giúp đạt được nhiều hơn một mục tiêu cụ thể để cải thiện hiệu suất trang web và tạo ra trải nghiệm người dùng được cá nhân hóa và tùy biến.
Catchpoint
Coremetrics
CoreID6
CrazyEgg
Google Analytics
Optimizely
SessionCam
Cookie chức năng Tealium Giải pháp thẻ chứa cho phép chúng tôi quản lý phân tích trang web và các thẻ tiếp thị của bên thứ nhất. Cũng thu thập, liên kết dữ liệu và tạo hồ sơ phổ quát để tăng sự liên quan và hiệu quả chuyển nội dung.
Cookie quảng cáo / nhắm mục tiêu lại
One by AOL Cookie quảng cáo/đeo bám mục tiêu có thể được nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi cài đặt trên thiết bị của quý khách để ghi nhớ việc quý khách đã truy cập một trang web, nhằm cung cấp cho quý khách các quảng cáo nhắm mục tiêu có liên quan hơn với quý khách và để theo dõi những giới thiệu mà họ đã tạo ra và doanh số tạo ra từ các quảng cáo hoặc chiến dịch. Tuy nhiên, chúng tôi không cho các nhà quảng cáo biết danh tính của bạn.
Adara
Affiliate Future
Ampex
AppNexus
Bing
Cadreon
DoubleClick
Exponential
Facebook
Flashtalking
Google
IgnitionOne
MarketOne
Media IQ
Mediamath
Rocket Fuel
Run Ads
Silverpop
Sojern
Tapad
The Trade Desk
Tribal Fusion
Turn
Twitter
Unruly Media
Yahoo
MNI
AdaptV
LinkedIn
Rubicon
Microsoft Advertising
Httpool
Ntree
Social sharing AddThis Được sử dụng để phục vụ mục đích giúp bạn chia sẻ các phần thuộc trang web của chúng tôi với các liên hệ của bạn thông qua email và các phương tiện truyền thông xã hội. Đọc toàn bộ thông tin về cách AddThis sử dụng cookie, những thông tin họ thu thập và cách để vô hiệu hóa chúng

4.     Vô hiệu / Kích hoạt Cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi phần thiết đặt trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng tương tác trên các trang web của Tập đoàn CX nếu cookie bị tắt hoàn toàn.

Trừ khi cookie thuộc loại đặc biệt cần thiết, quý khách có thể rút lại chấp thuận của mình đối với cookie của chúng tôi bất kỳ lúc nào, ngay cả khi trước đây quý khách đã đồng ý. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng nếu bạn không đồng ý với một số cookie chức năng nhất định, các phần thuộc trang web của Tập đoàn CX có thể không hoạt động.

Quý khách có thể cài đặt tùy chọn cookie khi truy cập một trang web CX Group. Quý khách cũng có thể thay đổi chúng hoặc chọn không tham gia bất kỳ lúc nào bằng cách đơn giản là truy cập vào mục cài đặt cookie.

 

5.     Tập tin Nhật ký

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền và thời gian truy cập của bạn. Thông tin này được sử dụng để phục vụ mục đích nghiên cứu của chúng tôi và tách biệt biệt với mọi dữ liệu cookie. Chúng tôi không liên kết các địa chỉ IP với bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong một số ít trường hợp, địa chỉ IP có thể được sử dụng để hỗ trợ ngăn chặn và/hoặc ngăn ngừa hoạt động phạm tội hoặc lạm dụng trên trang web.

Trang web này chứa các liên kết tới các trang web khác do các công ty bên thứ ba điều hành với các thông lệ khác về quyền riêng tư. Bạn cần duy trì cảnh giác khi bạn rời trang web của chúng tôi và đọc các tuyên bố về quyền riêng tư của các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát Dữ liệu cá nhân mà quý khách gửi hoặc thông tin mà quý khách nhận được từ các bên thứ ba này.

 1. Để duy trì tính chính xác của Dữ liệu cá nhân cũng như để ngăn ngừa việc truy cập trái phép và đảm bảo việc sử dụng Dữ liệu cá nhân đúng cách, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp quản trị, kỹ thuật và thực tế thích hợp để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập.
 2. Ví dụ như chúng tôi sử dụng giao thức Tầng Giao vận An toàn (SSL) —một tiêu chuẩn của ngành cho việc mã hóa trên mạng Internet—để bảo vệ trong khi truyền tải Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập trực tuyến. Khi quý vị nhập vào các thông tin nhạy cảm như thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, những thông tin này sẽ được tự động chuyển thành các mã trước khi được gửi đi một cách an toàn trên Internet. Tất cả Dữ liệu Cá nhân dạng điện tử mà chúng tôi duy trì được lưu trữ an toàn và bảo vệ thêm thông qua việc sử dụng các công cụ kiểm soát truy cập thích hợp. Khi tiết lộ Dữ liệu Cá nhân, các tài liệu giấy tờ chứa Dữ liệu Cá nhân sẽ được tiêu hủy an toàn và các tập tin dạng điện tử có chứa Dữ liệu Cá nhân sẽ được xóa vĩnh viễn.
 3. Ngoài ra, để bảo vệ tốt hơn một số Dữ liệu Cá nhân nhất định, quý khách phải nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập tài khoản Marco Polo Club của mình trên trang web của chúng tôi.
 4. Như đã nêu ở trên, trong một số trường hợp chúng tôi có thể ủy thác Dữ liệu Cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ ngoài khu vực quyền tài phán của bạn), ràng buộc họ để bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân và chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân này cho các mục đích mà chúng tôi quy định.
 1. Chương trình The Marco Polo Club được cung cấp cho quý khách bởi CPA, một công ty hàng không toàn cầu có các hoạt động, văn phòng, chi nhánh và đối tác kinh doanh trên toàn thế giới. Như vậy, Dữ liệu Cá nhân bạn gửi cho chúng tôi ở một quốc gia có thể được chuyển giao, sử dụng, xử lý, lưu trữ và truy cập trên toàn thế giới ở một hoặc nhiều quốc gia khác, như được mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư này.
 2. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ, chuyển Dữ liệu Cá nhân và cùng sử dụng Dữ liệu Cá nhân với các công ty con, công ty liên kết, cộng sự kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và các các nhân khác mà chúng tôi cho là phù hợp, liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp cho hoặc theo yêu cầu của bạn (bất kể bên trong hoặc bên ngoài khu vực quyền tài phán của bạn). Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin này để phục vụ việc đưa các tin tức và thông tin về dịch vụ và sản phẩm đó hoặc vì các mục đích nêu trên, theo Phần 3 – "Mục đích thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân".
 3. Các tổ chức mà CPA có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của quý khách bao gồm nhưng không hạn chế tới:
  1. Tất cả các công ty trực thuộc Cathay Pacific Group, bao gồm nhưng không giới hạn ở Asia Miles Limited, Cathay Holidays Limited, Cathay Pacific Catering Services (HK) Ltd, Hong Kong Airport Services Ltd. và Hong Kong Dragon Airlines;
  2. Các đại lý, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp các dịch vụ quản trị, tiếp thị và nghiên cứu, phân phối, xử lý dữ liệu, tiếp thị qua điện thoại, viễn thông, máy tính, thanh toán hoặc các dịch vụ khác cho CPA có liên quan đến hoạt động của CPA và/hoặc chương trình The Marco Polo Club;
  3. Các cộng sự kinh doanh khác, ví dụ như các đối tác The Marco Polo Club, các hãng vận chuyển hàng không, các hãng điều hành vận chuyển đường bộ hoặc đường thủy, điều hành chương trình tri ân khách hàng, điều hành hoạt động khách sạn, cung cấp thẻ tín dụng, nhà hàng và các công ty khác tham gia vào việc tuyển chọn, chào mời hoặc cung cấp dịch vụ khách hàng, hoặc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng đối với chương trình The Marco Polo Club, và
  4. Các cơ quan chính phủ hoặc phi chính phủ, các tổ chức và/hoặc nhà quản lý.
 4. Nếu được luật pháp địa phương cho phép, chúng tôi cũng có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của quý khách cho các bên thứ ba (i) khi được pháp luật yêu cầu, theo lệnh của tòa án hoặc để tuân theo một trát khám hoặc yêu cầu có hiệu lực về mặt pháp lý khác; (ii) cho cơ quan điều tra; (iii) để thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với quý khách; (iv) theo yêu cầu của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan hành pháp khác (như cơ quan kiểm soát nhập cư và hải quan và/hoặc biên phòng); (v) có sự chấp thuận rõ ràng của quý khách hoặc (vi) với sự trung thực của chúng tôi rằng việc tiết lộ là bắt buộc theo pháp luật hoặc cần thiết để thiết lập các biện hộ hoặc khiếu nại pháp lý, để có được tư vấn pháp lý, để thực hiện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi, để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi và các quyền hoặc tài sản các công ty con hoặc công ty liên kết của chúng tôi hoặc để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của bất kỳ cá nhân nào. Điều này cũng được áp dụng khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc tiến hành thủ tục tố tụng pháp lý chống lại một người có thể đang can thiệp vào các quyền hoặc tài sản của chúng tôi, cho dù cố ý hoặc không, hoặc khi bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại do các hoạt động như vậy.
 5. Chúng tôi cũng có thể chuyển các thông tin chúng tôi có về quý khách mà có thể được coi là một "tài sản" khi sát nhập hoặc bán (bao gồm việc chuyển nhượng như một phần trong quy trình phá sản) toàn bộ hoặc một phần của CPA, hoặc như một phần trong công việc tổ chức lại doanh nghiệp, bán cổ phần hoặc các thay đổi khác trong công tác kiểm soát doanh nghiệp.
 6. Xin lưu ý rằng Dữ liệu cá nhân mà CPA thu thập hoặc lưu giữ có thể được chuyển sang các khu vực pháp lý có sự bảo vệ Dữ liệu cá nhân ít hơn so với khu vực pháp lý của quý khách. Bằng cách gửi thông tin cá nhân cho CPA hoặc sử dụng các trang web của Cathay Pacific, quý khách hiểu và đồng ý với việc chuyển giao trên.

Chúng tôi sẽ đăng lên trang web www.cathaypacific.com mọi thay đổi của chính sách này với hiệu lực kể từ ngày thay đổi, để quý khách có thể được thông báo về cách chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của quý khách vào bất kỳ thời điểm nào mà quý khách lựa chọn. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào chúng tôi quyết định sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà quý khách gửi theo chính sách hiện hành này theo cách khác với Chính sách về Quyền riêng tư được áp dụng vào thời điểm gửi dữ liệu, quý khách sẽ được thông báo và có cơ hội chọn từ chối việc sử dụng hoặc ngăn việc sử dụng đó thông qua trang web, email hoặc bằng văn bản.

 1. Có lúc chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách (bao gồm tên, địa chỉ liên lạc và tất cả các thông tin khác được thu thập trong hoặc sau khi đăng ký lần đầu) để gửi cho quý khách các thông tin tiếp thị như tài liệu in, email, gọi điện thoại hoặc nhắn tin SMS bao gồm các thông tin, chào giá, khuyến mãi và chào tiếp thị kết hợp cho các sản phẩm và dịch vụ [mà The Marco Polo Club có hoặc không thể được trả công]. Các sản phẩm và dịch vụ này bao gồm:
 2. Sản sản phẩm và dịch vụ do các công ty thuộc Cathay Pacific Group chào cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công ty Asia Miles Limited, Cathay Holidays Limited, Cathay Pacific Catering Services (HK) Ltd, Hong Kong Airport Services Limited và Hong Kong Dragon Airlines, kể cả thưởng du lịch và phong cách sống, ăn uống, các dịch vụ cung ứng, mặt đất và sân bay;
 3. Các sản phẩm và dịch vụ do các đối tác đồng thương hiệu của The Marco Polo Club cung cấp. Để xem danh sách đầy đủ các đối tác của The Marco Polo Club, vui lòng nhấp vào đây.
  1. Các dịch vụ lưu trú và du lịch hàng không;
  2. Các sản phẩm và dịch vụ tài chính, bảo hiểm, thẻ tín dụng, ngân hàng, ngoại hối và sản phẩm và dịch vụ liên quan khác;
  3. Chương trình thưởng, tri ân khách hàng và đặc quyền do các đối tác của The Marco Polo Club cung cấp;
  4. Các dịch vụ viễn thông, Internet và di động;
  5. Các dịch vụ vận chuyển phi hàng không như đưa đón khách sạn, thuê xe ô tô, dịch vụ taxi và xe limousine, các hãng điều hành xe buýt, xe lửa và tàu thủy;
  6. Các dịch vụ ăn uống, rượu và nước giải khát;
  7. Dịch vụ du lịch và giải trí, bao gồm cả các sản phẩm và dịch vụ gói nghỉ dưỡng do các đại lý du lịch cung cấp, vé vào công viên giải trí và các điểm tham quan khác;
  8. Các sản phẩm và dịch vụ bán lẻ khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
   • điện tử tiêu dùng;
   • máy tính và thiết bị ngoại vi;
   • các ấn phẩm bao gồm sách, báo định kỳ và tạp chí định kỳ;
   • sản phẩm nghe nhìn;
   • phần mềm máy tính và trò chơi;
   • đồ chơi;
   • hàng gia dụng;
   • dụng cụ thể thao;
   • thời trang và may mặc;
   • đồng hồ và trang sức;
   • va li và túi xách;
   • thực phẩm và hàng tiêu dùng;
   • sản phẩm làm đẹp và mỹ phẩm;
   • hoa, quà và giỏ đựng;
   • các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, bao gồm nhưng không giới hạn ở kiểm tra sức khỏe và các gói spa;
   • phiếu quà tặng, phiếu giảm giá và thẻ quà tặng;
  9. Các dịch vụ tư vấn và nghề nghiệp;
  10. Vé xem ca nhạc, thể thao, triển lãm nghệ thuật và các sự kiện đặc biệt;
  11. Mua hoặc thuê bất động sản;
 4. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp tại Asia Miles iShop hàng, có thể xem danh sách tại đây.
  Thông tin được thu thập có thể được chuyển giao tới một địa điểm bên ngoài Hồng Kông.
 5. Bạn có thể đồng ý với những điều khoản trên theo những cách sau:
  1. Khi cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân thông qua trang web của chúng tôi hoặc qua mẫu, quý khách hãy đánh dấu vào ô chấp thuận; hoặc
  2. Khi cung cấp Dữ liệu cá nhân cho chúng tôi qua điện thoại, quý khách hãy cho đại diện khách hàng của chúng tôi biết rằng quý khách đồng ý
 6. Bạn có thể chọn từ chối nhận các thông tin tiếp thị vào bất kỳ lúc nào mà không mất phí bằng cách:
  1. Tuân theo các chỉ dẫn về “từ chối” có trong các thông báo;
  2. Viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ được ghi ở trên, trong Mục 4 – "Cách truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân"; hoặc
  3. Cập nhật lựa chọn đăng ký email trong hồ sơ của quý khách

Các dữ liệu cá nhân được cung cấp cho hoặc thu thập bởi CPA được quản lý chủ yếu bởi CPA.

Tất cả Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong một khoảng thời gian giới hạn có liên quan đến mục đích mà dữ liệu được xử lý và theo yêu cầu của luật áp dụng.

Thông báo này được lập bằng tiếng Anh và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa bản tiếng Anh và bản dịch của thông báo này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Ngày có hiệu lực: Ngày 25 tháng 3 năm 2013