Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.
Đặt chỗ Khám phá menu của trang

Marco Polo Club

Các thay đổi đối với The Marco Polo Club

Để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thành viên, chúng tôi đã tìm nhiều cách nhằm cung cấp những quyền lợi tốt hơn, linh hoạt hơn và làm phong phú thêm trải nghiệm chung của thành viên. Từ ngày 15 tháng 4 năm 2016, hệ thống tính theo điểm mới sẽ làm thay đổi cách xếp hạng thành viên và đổi thưởng. Cùng với việc giảm ngưỡng tuổi hợp lệ xuống 12 tuổi, thành viên sẽ dễ dàng chia sẻ quyền lợi với các thành viên gia đình khi đi du lịch.

Ngoài các quyền lợi tiêu chuẩn, thành viên hạng Xanh sẽ được hưởng quyền lợi mới này:

 • Ở mức 200 điểm: Một Thẻ Phòng chờ hạng Thương gia cho bản thân thành viên hoặc người đi cùng

 

Quý khách sẽ giữ những gì khi đang là thành viên hạng Xanh?

Thành viên hạng Xanh sẽ tiếp tục nhận được những quyền lợi dành riêng này và nhiều quyền lợi khác. Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem các quyền lợi từ câu lạc bộ.

 • Ưu tiên làm thủ tục
 • Ưu tiên lên máy bay

Vào cuối thời hạn một năm là thành viên, thành viên hạng Xanh có thể gia hạn tư cách thành viên bằng cách đổi 100 điểm câu lạc bộ, hoặc trả một khoản phí gia hạn 100 USD.

Ngoài các quyền lợi tiêu chuẩn, thành viên hạng Bạc sẽ được hưởng quyền lợi mới này

 • Ở mức 450 điểm: 2 Thẻ Phòng chờ hạng Thương gia cho người đi cùng

 

Quý khách sẽ tiếp tục có những quyền lợi gì khi đang là thành viên hạng Bạc?

Thành viên hạng Bạc sẽ tiếp tục nhận được những quyền lợi dành riêng này và nhiều quyền lợi khác. Để biết danh sách đầy đủ, vui lòng xem các quyền lợi từ câu lạc bộ.

 • Sử dụng không giới hạn phòng chờ hạng Thương gia trên toàn thế giới
 • Chọn ghế ngồi có chỗ để chân rộng
 • Miễn thêm cước hành lý và ưu tiên vận chuyển hành lý
 • Ưu tiên lên máy bay và làm thủ tục chuyến bay

Ngoài các quyền lợi tiêu chuẩn, thành viên hạng Vàng sẽ được hưởng các quyền lợi mới này:

 • Ở mức 800 điểm: 2 Thẻ Phòng chờ hạng Thương gia cho người đi cùng hoặc thành viên Nhóm Đổi thưởng của quý khách
 • Ở mức 1.000 điểm: Nâng hạng đặt trước 4 chặng bay cho bản thân và người đi cùng cho các chuyến bay dài trung bình

 

Quý khách sẽ tiếp tục có những quyền lợi gì khi đang là thành viên hạng Vàng?

Thành viên hạng Vàng sẽ tiếp tục nhận được những quyền lợi dành riêng này và nhiều quyền lợi khác. Để biết danh sách đầy đủ, vui lòng xem các quyền lợi từ câu lạc bộ.

 • Sử dụng không giới hạn phòng chờ hạng Thương gia trên toàn thế giới cho bản thân và một khách đi cùng
 • Sử dụng Phòng chờ Nơi đến
 • Đảm bảo giữ đặt chỗ hạng Phổ thông, chỉ áp dụng giá vé đã đổi sang hạng Y
 • Ưu tiên lên máy bay và làm thủ tục chuyến bay

Ngoài các quyền lợi tiêu chuẩn, thành viên hạng Kim cương sẽ được hưởng các quyền lợi mới này:

 • Ở mức 1.400 điểm: 2 Thẻ Phòng chờ hạng Nhất hoặc hạng Thương gia cho người đi cùng hoặc thành viên Nhóm Đổi thưởng của quý khách
 • Ở mức 1.600 điểm: Nâng hạng đặt trước 4 chặng bay cho bản thân và người đi cùng hoặc thành viên trong Nhóm Đổi thưởng của quý khách cho mọi chuyến bay
 • Ở mức 1.800 điểm: Thẻ đồng hành hạng Vàng cho thành viên gia đình hoặc bạn bè

 

Quý khách sẽ tiếp tục có những quyền lợi gì khi đang là thành viên hạng Kim cương?

Thành viên hạng Kim cương sẽ tiếp tục nhận được các quyền lợi dành riêng này và nhiều quyền lợi khác. Để biết danh sách đầy đủ, vui lòng xem các quyền lợi từ câu lạc bộ.

 • Sử dụng không giới hạn phòng chờ hạng Nhất và hạng Thương gia trên toàn thế giới cho bản thân và tối đa 2 khách đi cùng
 • Sử dụng Phòng chờ Nơi đến
 • Đảm bảo giữ đặt chỗ hạng Phổ thông, Phổ thông Cao cấp và Thương gia, chỉ áp dụng giá vé đổi sang hạng Y, W và J

Ngoài các quyền lợi tiêu chuẩn, thành viên hạng Xanh sẽ được hưởng quyền lợi mới này:

 • Ở mức 200 điểm: Một Thẻ Phòng chờ hạng Thương gia cho bản thân thành viên hoặc người đi cùng

 

Quý khách sẽ giữ những gì khi đang là thành viên hạng Xanh?

Thành viên hạng Xanh sẽ tiếp tục nhận được những quyền lợi dành riêng này và nhiều quyền lợi khác. Để xem danh sách đầy đủ, vui lòng xem các quyền lợi từ câu lạc bộ.

 • Ưu tiên làm thủ tục
 • Ưu tiên lên máy bay

Vào cuối thời hạn một năm là thành viên, thành viên hạng Xanh có thể gia hạn tư cách thành viên bằng cách đổi 100 điểm câu lạc bộ, hoặc trả một khoản phí gia hạn 100 USD.

Ngoài các quyền lợi tiêu chuẩn, thành viên hạng Bạc sẽ được hưởng quyền lợi mới này

 • Ở mức 450 điểm: 2 Thẻ Phòng chờ hạng Thương gia cho người đi cùng

 

Quý khách sẽ tiếp tục có những quyền lợi gì khi đang là thành viên hạng Bạc?

Thành viên hạng Bạc sẽ tiếp tục nhận được những quyền lợi dành riêng này và nhiều quyền lợi khác. Để biết danh sách đầy đủ, vui lòng xem các quyền lợi từ câu lạc bộ.

 • Sử dụng không giới hạn phòng chờ hạng Thương gia trên toàn thế giới
 • Chọn ghế ngồi có chỗ để chân rộng
 • Miễn thêm cước hành lý và ưu tiên vận chuyển hành lý
 • Ưu tiên lên máy bay và làm thủ tục chuyến bay

Ngoài các quyền lợi tiêu chuẩn, thành viên hạng Vàng sẽ được hưởng các quyền lợi mới này:

 • Ở mức 800 điểm: 2 Thẻ Phòng chờ hạng Thương gia cho người đi cùng hoặc thành viên Nhóm Đổi thưởng của quý khách
 • Ở mức 1.000 điểm: Nâng hạng đặt trước 4 chặng bay cho bản thân và người đi cùng cho các chuyến bay dài trung bình

 

Quý khách sẽ tiếp tục có những quyền lợi gì khi đang là thành viên hạng Vàng?

Thành viên hạng Vàng sẽ tiếp tục nhận được những quyền lợi dành riêng này và nhiều quyền lợi khác. Để biết danh sách đầy đủ, vui lòng xem các quyền lợi từ câu lạc bộ.

 • Sử dụng không giới hạn phòng chờ hạng Thương gia trên toàn thế giới cho bản thân và một khách đi cùng
 • Sử dụng Phòng chờ Nơi đến
 • Đảm bảo giữ đặt chỗ hạng Phổ thông, chỉ áp dụng giá vé đã đổi sang hạng Y
 • Ưu tiên lên máy bay và làm thủ tục chuyến bay

Ngoài các quyền lợi tiêu chuẩn, thành viên hạng Kim cương sẽ được hưởng các quyền lợi mới này:

 • Ở mức 1.400 điểm: 2 Thẻ Phòng chờ hạng Nhất hoặc hạng Thương gia cho người đi cùng hoặc thành viên Nhóm Đổi thưởng của quý khách
 • Ở mức 1.600 điểm: Nâng hạng đặt trước 4 chặng bay cho bản thân và người đi cùng hoặc thành viên trong Nhóm Đổi thưởng của quý khách cho mọi chuyến bay
 • Ở mức 1.800 điểm: Thẻ đồng hành hạng Vàng cho thành viên gia đình hoặc bạn bè

 

Quý khách sẽ tiếp tục có những quyền lợi gì khi đang là thành viên hạng Kim cương?

Thành viên hạng Kim cương sẽ tiếp tục nhận được các quyền lợi dành riêng này và nhiều quyền lợi khác. Để biết danh sách đầy đủ, vui lòng xem các quyền lợi từ câu lạc bộ.

 • Sử dụng không giới hạn phòng chờ hạng Nhất và hạng Thương gia trên toàn thế giới cho bản thân và tối đa 2 khách đi cùng
 • Sử dụng Phòng chờ Nơi đến
 • Đảm bảo giữ đặt chỗ hạng Phổ thông, Phổ thông Cao cấp và Thương gia, chỉ áp dụng giá vé đổi sang hạng Y, W và J

Cách mới để tích lũy điểm

Theo hệ thống tính bằng điểm mới, quý khách có thể tích lũy điểm nhanh hơn với các hạng vé cao cấp và với nhiều loại giá vé hợp lệ hơn so với trước đây trên các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon. Cách tích lũy và đổi thưởng dặm Asia Miles vẫn như cũ. Quý khách tìm hiểu các tính điểm câu lạc bộ tại đây.

Đăng ký/Đăng nhập

Đăng ký tham gia ngay để hưởng nhiều quyền lợi hội viên Marco Polo Club. Nếu quý khách đã là hội viên, đăng nhập để xem tài khoản trực tuyến của mình.