Jump to main content

บริการความช่วยเหลือพิเศษ

เราพยายามที่จะทำให้การเดินทางของท่านโดยสายการบิน Cathay Pacific ปลอดภัยและสะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราตระหนักดีว่ามีหลายครั้งที่ท่านอาจต้องการบริการความช่วยเหลือพิเศษ ข้อมูลในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงบริการที่เราสามารถจัดให้ได้ 

เพียงแจ้งให้เราทราบ
เพื่อให้บริการแก่ท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าแต่เนิ่น ๆ เท่าที่จะทำได้  เกี่ยวกับความต้องการพิเศษใด ๆ ยิ่งเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ท่านต้องการมากเท่าใด เราก็จะสามารถเตรียมพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านในระหว่างการเดินทางได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น 

หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่ต้องการทำการสำรองที่นั่งและต้องการบริการความช่วยเหลือพิเศษ หรือผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วและต้องการบริการความช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกสำรองที่นั่ง เนื่องจากการสำรองที่นั่ง และ/หรือคำขอสำหรับบริการความช่วยเหลือพิเศษไม่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้

โปรดทราบว่า ท่านต้อง แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง  เพื่อให้เราจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้

  •  ออกซิเจนบนเครื่องบิน

 และ แจ้งล่วงหน้า 48 ชั่วโมง หากท่านต้องการสิ่งต่อไปนี้

  • ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา รวมถึง POC, เครื่องเป่าความดันลมเพื่อเปิดขยายทางเดินหายใจ CPAP, เครื่องช่วยหายใจ หรืออุปกรณ์ช่วยหายใจบนเครื่องบิน*
  • การเดินทางด้วยเปลหาม
  • การเดินทางกับกลุ่มผู้โดยสารที่พิการจำนวนสิบคนขึ้นไป
  • การเดินทางพร้อมสุนัขที่ฝึกไว้ช่วยเหลือในเที่ยวบินที่มีกำหนดเวลาเดินทางเกิน 8 ชั่วโมง

สายการบินอาจไม่สามารถทำตามคำขอที่แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 48 ชั่วโมงได้ แต่สายการบินจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะดำเนินการตามคำขอการบริการความช่วยเหลือพิเศษของท่าน  

โปรดทราบว่า ขณะเช็คอิน หากพบว่ามีเหตุจำเป็นหรือสงสัยว่าท่านอาจจำเป็นต้องการบริการความช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน เช่นแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ หรือต้องการเอกสารยืนยันทางการแพทย์สำหรับการเดินทาง หากสายการบินพบว่าสุขภาพของท่านไม่อยู่ในสภาวะที่สามารถเดินทางได้หรือไม่เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของเรา สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธให้ท่านขึ้นเครื่องและอนุญาตให้ท่านทำการคืนบัตรโดยสารของท่าน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเราและติดต่อ  แผนกสำรองที่นั่ง ในประเทศหรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว และแจ้งความต้องการพิเศษใด ๆ ของท่านถ้ามี

*โปรดทราบว่าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพาใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย เช่น POC อุปกรณ์ช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจ ตู้อบทารก หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ กับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องแล็ปท็อปบนเครื่องบิน และผู้โดยสารต้องมีแหล่งจ่ายไฟของตนเองแทนตามข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพาที่อาจเป็นอันตรายบนเครื่องบิน ผู้โดยสารต้องนำแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ดังกล่าว 150% ของระยะเวลาการบินสูงสุดตามที่คาดไว้ นอกจากนี้ สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ใช่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพาที่อาจเป็นอันตราย เช่น เครื่องเป่าความดันลมเพื่อเปิดขยายทางเดินหายใจ CPAP เครื่องพ่นละอองยา เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ/เครื่องวัดความดันโลหิต กระบอกฉีดยา/เครื่องให้อาหารทางสาย และเครื่องดูดเสมหะ กับเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้า 110 Vac (ถ้ามี) ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟของเครื่องแล็ปท็อป หรือมีแหล่งจ่ายไฟของตนเองตามข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หากท่านวางแผนจะเดินทางโดยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ในห้องโดยสารของเครื่องบิน โปรดติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศล่วงหน้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และดูที่นี่ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  โปรดทราบว่าเราไม่รับประกันว่าจะมีแหล่งจ่ายไฟบริเวณที่นั่งบนเครื่องบินที่พร้อมให้บริการหรือพร้อมใช้งานสำหรับทุกเที่ยวบิน สายการบิน Cathay Pacific Airlines จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ หรือเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารที่เกิดจากพยายามของผู้โดยสารในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา หรือความล้มเหลวของไฟฟ้าบนเครื่องบิน  ผู้โดยสารใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อตัวเอง