Jump to main content

ออกซิเจน

ขึ้นอยู่กับการมีให้บริการ ออกซิเจนสำหรับวัตถุประสงค์การรักษาโรคหรือทางการแพทย์ (อัตราการไหลสูงสุด 4 ลิตร/นาที) อาจมีให้บริการบนเที่ยวบินของ Cathay Pacific ในถังที่เราจัดเตรียมไว้โดยไม่เสียค่าบริการ เพื่อตรวจสอบว่าเที่ยวบินของท่านมีออกซิเจนทางการแพทย์ในเที่ยวบินหรือไม่ โปรดติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่ง ของเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพื่อเป็นการให้เวลาที่เพียงพอแก่เราในการตรวจสอบว่าเราสามารถนำและโหลดออกซิเจนสำหรับเที่ยวบินของท่านได้หรือไม่ การร้องขอสำหรับออกซิเจนทางการแพทย์ในทุกเที่ยวบินจะต้องทำเป็นเวลา เวลาอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทาง ของเที่ยวบินของท่าน  แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอาจเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราสำหรับแหล่งที่มาของออกซิเจน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าออกซิเจนจะมีให้บริการในทุกเที่ยวบิน  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สำนักงานสำรองที่นั่ง ของเรา  ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ถังออกซิเจนที่ผู้โดยสารนำมาเองอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องหรือใช้ในเที่ยวบินของเรา

ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างเต็มที่ จึงขอสนับสนุนให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์ม;   MEDA ให้เสร็จสมบูรณ์ แพทย์ของท่านจำเป็นต้องระบุข้อมูลอัตราลิตรการไหลต่อนาที  (ถังบรรจุของเราสามารถให้อัตราการไหลของออกซิเจนอย่างสม่ำเสมอที่ 2 หรือ 4 ลิตรต่อนาทีทางหน้ากากหรือท่อสอดจมูก )  เมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จสมบูรณ์แล้ว โปรดส่งสำเนาของ MEDA ให้กับสำนักงานสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน  เราขอให้ท่านเก็บแบบฟอร์มต้นฉบับไว้และนำติดตัวมาด้วยในเที่ยวบินของท่าน  เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการประมวลผลแบบฟอร์ม MEDA โดยสำนักงานการแพทย์ของเรา และความเป็นไปได้ที่สำนักงานการแพทย์ของเราอาจขอข้อมูลคำชี้แจงหรือข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน เราจึงขอเรียนว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้โดยสารต้องทำการร้องขอออกซิเจนทางการแพทย์ในเที่ยวบินและกรอกแบบ MEDA ให้สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นเวลาอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน  การร้องขอออกซิเจนที่ดำเนินการน้อยกว่า 72 ชั่วโมงล่วงหน้าอาจไม่สามารถดำเนินการจัดเตรียมออกซิเจนที่ร้องขอเพื่อให้บริการท่านได้ทันเวลา

เราอาจขนส่งอุปกรณ์ออกซิเจนส่วนตัวของท่านในห้องเก็บสินค้าขนส่ง ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์นั้นบรรจุหีบห่อและปิดฉลากระบุตามระเบียบข้อบังคับของเรา อุปกรณ์ออกซิเจนที่มีแก๊สบรรจุจะต้องทำการบรรจุหีบห่อตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วย"สินค้าอันตราย" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยบรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายถังออกซิเจนของท่าน โปรดติดต่อ สำนักงานสำรองที่นั่งของเรา

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC)
ผู้โดยสารอาจนำและใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) ของตนบนเครื่องบินได้ ในปัจจุบันเราให้อนุญาตสำหรับอุปกรณ์ที่มีการรับรองโดย FAA เท่านั้นสำหรับใช้งานบนอากาศยานของเรา สำหรับรายการของ POC ที่รับรองโดย FAA กรุณาดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ FAA

POC ไม่สามารถใช้ได้ในที่นั่งที่อยู่ในแถวทางออกหรือที่นั่งที่ติดผนังแบ่งส่วน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเรื่อง POC ที่อนุญาตของเรา โปรดอ่านข้อมูลในผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับเครื่องมือแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา