Jump to main content

หากท่านเดินทางไปลอนดอน

ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ:

การจัดที่นั่งและการอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่องบินสำหรับผู้โดยสารที่พิการ

เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่พิการ และจะพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดสรรที่นั่งที่ตอบสนองความต้องการของท่านได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ Federal Aviation Administration และกรมการบินพลเรือนของฮ่องกง Hong Kong Civil Aviation Department ผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวซึ่งจะทำให้ไม่ปลอดภัยในการอพยพออกจากเครื่องบินในกรณีฉุกเฉิน จะไม่ได้ที่นั่งในตำแหน่งที่จะกีดขวางทางออกฉุกเฉิน ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือ ปิดกั้นทางไปยังอุปกรณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นอุปสรรคต่อการอพยพออกจากเครื่องบิน นอกจากนี้ ยังไม่มีการจำกัดจำนวนผู้พิการที่เดินทางในเที่ยวบินหนึ่ง ๆ เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของกรมการบินพลเรือนของฮ่องกง

ท่านอาจขอข้อมูลล่วงหน้าเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่องบินของท่าน ผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือติดต่อ แผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน โปรดทราบว่าอาจมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านสภาพอากาศหรือข้อขัดข้องทางเครื่องกลซึ่งอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเครื่องบินในนาทีสุดท้าย แต่เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

ห้องน้ำที่อำนวยความสะดวก
เครื่องบินของเราทุกลำจะมีห้องน้ำที่มีประตูบานเดียวพร้อมราวจับซึ่งสามารถนำเก้าอี้รถเข็นของบนเครื่องเข้าได้

ลูกเรือของเราสามารถให้ความช่วยเหลือท่านในการเข้า-ออกประตูห้องน้ำ แต่จะไม่สามารถช่วยเหลือท่านภายในห้องน้ำ

รถเข็นวีลแชร์บนเครื่องบิน
เครื่องบินของเราทุกลำมีรถเข็นวีลแชร์ที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวภายในห้องโดยสาร และลูกเรือของเราสามารถอำนวยความสะดวกให้ท่านได้ภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน