Jump to main content

การจองที่นั่งแบบมีพื้นที่ขากว้างพิเศษ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจองที่นั่งแบบมีพื้นที่ขากว้างพิเศษ

A340-300 (343/ 34J)

แอร์บัส 340-300 - 3 ชั้น

แอร์บัสอินดัสทรี A340 ทำให้เราสามารถให้บริการเที่ยวบินตรงจากฮ่องกงสู่เมืองปลายทางในเที่ยวบินระยะไกล เช่น โรมและซานฟรานซิสโกได้มากขึ้น

 

 

 

 

แผนที่ที่นั่ง

แผนที่ที่นั่งของเครื่องแอร์บัส 340-300-3 ชั้น (34J)

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

การกำหนดที่นั่ง

ชั้นหนึ่ง : 0

ชั้นธุรกิจ : 26

ชั้นประหยัดพรีเมียม : 28

ชั้นประหยัด : 211

ทั้งหมด : 265

ลูกเรือ

ลูกเรือในห้องควบคุมการบิน: 2 (ระยะใกล้) / 4 (ระยะไกล)

ลูกเรือในห้องโดยสาร: 10