Jump to main content

การจองที่นั่งแบบมีพื้นที่ขากว้างพิเศษ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจองที่นั่งแบบมีพื้นที่ขากว้างพิเศษ

777-200(772/772Z)

โบอิ้ง 777-200 (พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ในภูมิภาค)

แผนที่ที่นั่ง

โบอิ้ง 777-200 (พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ในภูมิภาค)

คำอธิบายภาพ

คำอธิบายภาพ

การกำหนดที่นั่ง

ชั้นหนึ่ง : 0

ชั้นธุรกิจ : 42

ชั้นประหยัดพรีเมียม : 0

ชั้นประหยัด : 293

ทั้งหมด : 335

ลูกเรือ

ลูกเรือในห้องควบคุมการบิน: 2

ลูกเรือในห้องโดยสาร: 12