โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง สำรวจเมนูของเว็บไซต์

สิ่งของต้องห้ามและสิ่งของควบคุม

การเดินทางโดยพกพาแบตเตอรี่ลิเทียม

แบตเตอรี่ลิเทียมอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้หากไม่ได้พกพาอย่างถูกวิธี

การนำแบตเตอรี่ลิเทียมขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและระดับของวัตต์-ชั่วโมง (WH) ของแบตเตอรี่ (สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน/โพลีเมอร์ที่สามารถชาร์จได้) หรือขนาดบรรจุของลิเทียม (LC) (สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมโลหะแบบใช้ครั้งเดียว) เนื่องจากเราบินไปยังสนามบินที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ดังนั้น สิ่งของของท่านจึงอาจถูกยึดได้ หากสิ่งของนั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้โดยสารท่านอื่นที่ร่วมเดินทางด้วย โปรดรับทราบข้อบังคับและอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมของเราเมื่อจะเดินทางโดยพกพาแบตเตอรี่ลิเทียม

โปรดทราบ: ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558, ห้ามนำ/บรรจุ ยานพาหนะขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน ลงในกระเป๋าสัมภาระเช็คอินและกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

สืบเนื่องจากความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ที่เกิดจากยานพาหนะขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน ซึ่งรวมไปถึง จักรยานไฟฟ้าล้อเดียว สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าทุกชนิด สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิดและมินิเซกเวย์ (AirWheel, Solowheel, Hoverboard, mini Segways) สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคได้ประกาศห้ามนำหรือบรรจุยานพาหนะดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงในกระเป๋าสัมภาระเช็คอินและกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่อง บนเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และดรากอนแอร์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ตามประกาศของเราข้างต้น สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และดรากอนแอร์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำยานพาหนะขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออนขึ้นเครื่องบิน หากผู้โดยสารนำยานพาหนะดังกล่าวมาที่สนามบิน เราจะไม่เช็คอินยานพาหนะนี้ให้แก่ผู้โดยสาร และเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องหาวิธีจัดเก็บหรือทิ้งสิ่งของต้องห้ามนี้ก่อนที่จะขึ้นเครื่อง สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค และดรากอนแอร์จะไม่รับฝากสิ่งของดังกล่าวเนื่องจากสิ่งของนี้มีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ยานพาหนะขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน

ตัวอย่าง:

 • ล้อเดียว
 • สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าทุกชนิด
 • สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิดและมินิเซกเวย์ (AirWheel, Solowheel, Hoverboard, mini Segways

 

แบตเตอรี่ลิเทียมขนาดเล็ก

ต่ำกว่า 100 วัตต์-ชั่วโมง (Wh) / ปริมาณลิเทียม 2 ก. (LC)

ตัวอย่างเช่น

 • แบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ
 • กล้องถ่ายรูป
 • นาฬิกา
 • เครื่องเล่นดนตรีแบบพกพา
 • คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป

ในสัมภาระพกพาขึ้นเครื่อง

 • อุปกรณ์ภายในที่อนุญาต บวกกับแบตเตอรี่สำรอง 20 ก้อนต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
 • ต้องแสดงอย่างถูกต้อง (ในบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเดิมที่ปิดผนึกเรียบร้อย พร้อมกับติดเทปที่ขั้วแบตเตอรี่ หรือบรรจุในถุงพลาสติกแยกจากกันสำหรับแต่ละก้อน)

ในสัมภาระที่เช็คอิน

 • ไม่เกิน 10 ก้อน แต่ละก้อนไม่เกิน 160 Wh หรือ 2 ก. (ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านต่อกระเป๋าสัมภาระหนึ่งใบ)
 • ต้องอยู่ภายในอุปกรณ์
 • ไม่อนุญาตให้พกพาแบตเตอรี่สำรอง (ที่ไม่อยู่ในอุปกรณ์)

สิ่งของต้องห้ามในสัมภาระ

 • แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จได้โดยมีลิเทียมมากกว่า 2 ก. (เช่น แบตเตอรี่ขนาด ‘C’ ขึ้นไป) ไม่อนุญาตให้พกพาไว้ในสัมภาระใดๆ และต้องแสดงและพกพาในลักษณะของสินค้าโดยเป็นไปตามข้อบังคับสินค้าอันตรายของ IATA

แบตเตอรี่ลิเทียมขนาดกลาง

100 - 160 วัตต์-ชั่วโมง (Wh)

ตัวอย่างเช่น

 • แบตเตอรี่ที่ยืดอายุการใช้งานสำหรับแล็ปท็อป
 • แบตเตอรี่ที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโสตทัศนูปกรณ์
 • อุปกรณ์การแพทย์พกพา เช่น เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา

ในสัมภาระพกพาขึ้นเครื่อง

 • อุปกรณ์ภายในที่อนุญาต บวกกับแบตเตอรี่สำรอง 2 ก้อนต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน 
 • ต้องแสดงอย่างถูกต้อง (ในบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเดิมที่ปิดผนึกเรียบร้อย พร้อมกับติดเทปที่ขั้วแบตเตอรี่ หรือบรรจุในถุงพลาสติกแยกจากกันสำหรับแต่ละก้อน)

ในสัมภาระที่เช็คอิน

 • ไม่เกิน 10 ก้อน แต่ละก้อนไม่เกิน 160 Wh หรือ 2 ก. (ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านต่อกระเป๋าสัมภาระหนึ่งใบ)
 •  ต้องอยู่ภายในอุปกรณ์
 • ไม่อนุญาตให้พกพาแบตเตอรี่สำรอง (ที่ไม่อยู่ในอุปกรณ์)

แบตเตอรี่ลิเทียมขนาดใหญ่

160+ วัตต์-ชั่วโมง

ตัวอย่างเช่น

 • อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ที่พบในรถไฟฟ้าและรถไฮบริดบางรุ่น
 • อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่และสกู๊ตเตอร์

สิ่งของต้องห้ามในสัมภาระ

ข้อยกเว้น

โปรดทราบว่า  แบตเตอรี่ลิเทียมสำรอง - หรือเรียกว่าแบตเตอรี่ “ที่ถอดออก” หมายถึงแบตเตอรี่ที่จัดเก็บแยกต่างหากและใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองในการ รีชาร์จแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป และอุปกรณ์อื่นๆ แบตเตอรี่สำรองรวมถึงที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบพกพาหรือ Power Bank (พร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมในตัว) 

โปรดใส่แบตเตอรี่ลิเทียมสำรอง ไว้ในสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องของท่าน โดยปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น

ดูวิดีโอเพื่อความปลอดภัยนี้จาก CASA (หน่วยงานด้านความปลอดภัยการบินพลเรือน) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางโดยพกพาแบตเตอรี่ลิเทียม

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีข้อมูลต่อไปนี้เตรียมพร้อมไว้สำหรับตอบคำถามแก่เจ้าหน้าที่ของเรา (ถ้ามีการถาม)

1. วัตต์-ชั่วโมง (Wh) หรือปริมาณลิเทียม (ก.) สำหรับแบตเตอรี่ทั้งหมดที่ติดตั้งและแบตเตอรี่สำรองที่ท่านวางแผนจะนำไปด้วยไม่ว่าจะในลักษณะสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องหรือสัมภาระเช็คอิน

(ท่านสามารถดำเนินการในเรื่องนี้โดยใช้วิธีคำนวณดังนี้ 
การแปลงหน่วยวัดแอมป์-ชั่วโมง (Ah) เป็นวัตต์-ชั่วโมง (Wh): คูณ Ah ด้วยโวลต์ (V) (1Ah = 1,000 mAh) ข้อมูลทั้งสองนี้แสดงอยู่บนแผ่นข้อมูลของแบตเตอรี่

ตัวอย่างเช่น 2.38Ah x 14.4V = 34 Wh สำหรับแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์)

แบตเตอรี่ลิเทียมที่ไม่มีการทำเครื่องหมายการวัดวัตต์-ชั่วโมง (Wh) หรือปริมาณลิเทียม (LC) หรือเครื่องหมายไม่ชัดเจนจะถูกปฏิเสธไม่ให้นำติดตัวไปด้วย

2. ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบขององค์การสหประชาชาติ (UN) ที่ระบุไว้ใน คู่มือการทดสอบและหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ ส่วนที่ 3 ข้อ 38.3

3. อุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมในตัวหรือแบบปลั๊กอิน เช่น คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ต้องปิดเครื่องไว้เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะไม่เปิดการทำงานขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อใส่ไว้ในสัมภาระที่เช็คอิน

4. อุปกรณ์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเทียม (แต่ละอุปกรณ์ต้องไม่เกิน 160Wh หรือ 2 ก.) สำหรับการบรรจุไว้ในสัมภาระเช็คอิน ต้องมีจำนวนไม่เกิน 10 เครื่องต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน และไม่เกิน 10 เครื่องต่อกระเป๋าหนึ่งใบ ตัวอย่างเช่น

 • รวมทั้งสิ้น 10 เครื่องต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (เช่น ผู้โดยสารหนึ่งท่านที่เช็คอินกระเป๋าสองใบ)
 • ไม่เกิน 10 เครื่องต่อกระเป๋าหนึ่งใบ (เช่น ผู้โดยสารสองท่านที่เช็คอินกระเป๋าเพียงใบเดียว)

5. สำหรับข้อบังคับของกระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ  ผู้โดยสารที่เดินทางไปหรือกลับจากสหรัฐฯ โดยพกพาแบตเตอรี่ลิเทียม ควรไปดูรายละเอียดที่ www.phmsa.dot.gov/safetravel

6. แบตเตอรี่ที่ไม่สามารถชาร์จได้ โดยมีลิเทียมมากกว่า 2 ก. (เช่น แบตเตอรี่ขนาด ‘C’ ขึ้นไป) ไม่อนุญาตให้พกพาไว้ในสัมภาระใดๆ และต้องแสดงและพกพาในลักษณะของสินค้าโดยเป็นไปตามข้อบังคับสินค้าอันตรายของ IATA

7. ผู้โดยสารต้องไม่ใส่บุหรี่ไฟฟ้าไว้ในสัมภาระเช็คอินได้ และห้ามนำมาใช้บนเครื่องบินโดยเด็ดขาด

เราขอให้ผู้โดยสารทุกท่านของเราปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การยอมรับข้างต้นเมื่อเดินทางโดยพกพาแบตเตอรี่ลิเทียม และแม้ว่าเราจะไม่ต้องการตอบปฏิเสธผู้โดยสารของเรา แต่เราจะถูกบังคับให้ต้องปฏิเสธการพกพาแบตเตอรี่ที่มีปริมาณมากเกินไปและไม่เป็นที่ยอมรับเมื่อเราพบ

เมื่อทำการเช็คอิน เจ้าหน้าที่ของเราจะสอบถามท่านว่าได้อ่านข้อบังคับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเทียมหรือยัง การให้ข้อมูลเป็นเท็จเมื่อตอบคำถามนี้ถือเป็นการกระทำผิดทางอาญา และมีโทษปรับจำนวน HKD 10,000 และ/หรือโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน นอกจากนี้ เรายังจำเป็นต้องแจ้งตำรวจและฝ่ายบริการด้านความปลอดภัยของสนามบินด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของเรา

โปรดทราบ หากมีความจำเป็น กระเป๋าสัมภาระของท่านอาจถูกตรวจค้นก่อนและ/หรือหลังจากเช็คอิน

การเดินทางโดยพกพาแบตเตอรี่ทั่วไป

แบตเตอรี่ทั่วไป (เช่น นิกเกิลแคดเมียม (Ni-Cad) และอัลคาไลน์) สามารถนำขึ้นเครื่องได้อย่างปลอดภัยในสัมภาระพกพาขึ้นเครื่อง โดยแบตเตอรี่เหล่านั้นต้องได้รับการปกป้องจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเหมาะสม ท่านสามารถจัดเตรียมแบตเตอรี่ทั่วไปเพื่อการเดินทางได้โดยปฏิบัติดังนี้

 • บรรจุแบตเตอรี่ไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมจากผู้ผลิต หรือ
 • ใช้แผ่นเทปปิดบนขั้วแบตเตอรี่ หรือ
 • บรรจุแบตเตอรี่แต่ละก้อนแยกกันในถุงพลาสติกหรือถุงป้องกัน
 • ปิดการทำงานของแบตเตอรี่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เช่น กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการเปิดทำงานขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่ออยู่ในสัมภาระเช็คอิน

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพาได้ที่  อุปกรณ์การแพทย์