โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง สำรวจเมนูของเว็บไซต์

คาเธ่ย์แปซิฟิกเที่ยวบิน

ค้นหาทุกสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับข้อมูลสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องเมื่อบินไปกับสายการบิน Cathay Pacific

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

มีข้อยกเว้นสำหรับเที่ยวบินไป/กลับจากทวีปอเมริกาและโอ๊กแลนด์

แม้ว่าน้ำหนักรวมของสัมภาระจะไม่เกินจำนวนน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต โปรดตรวจสอบข้อกำหนดของจำนวนชิ้นของสัมภาระที่ท่านสามารถเช็คอินได้ด้วย

(สำหรับบัตรโดยสารที่ออกครั้งแรกตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน 2016 เป็นต้นไป)

 
ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ชั้นธุรกิจ ชั้นหนึ่ง
น้ำหนัก/จำนวนสัมภาระมาตรฐาน 30 กก./66 ปอนด์
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
35 กก./77 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
40 กก./88 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
50 กก./110 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
ระดับสมาชิก Marco Polo Club
กรีน 30 กก./66 ปอนด์
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
35 กก./77 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
40 กก./88 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
50 กก./110 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
ซิลเวอร์
40 กก./88 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
45 กก./99 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
50 กก./110 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
60 กก./132 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
โกลด์
45 กก./99 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
50 กก./110 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
55 กก./121 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
65 กก./143 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 4 ชิ้น)
ไดมอนด์
50 กก./110 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
55 กก./121 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
60 กก./132 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
70 กก./154 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 4 ชิ้น)
ระดับสมาชิก oneworld
แซฟไฟร์
45 กก./99 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
50 กก./110 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
55 กก./121 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
65 กก./143 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 4 ชิ้น)
เอเมอรัลด์
50 กก./110 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
55 กก./121 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
60 กก./132 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
70 กก./154 ปอนด์*
น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 4 ชิ้น)
 • ชั้นประหยัด
 • 30 กก./66 ปอนด์
  น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
  (ไม่เกิน 2 ชิ้น)
 • ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
 • 35 กก./77 ปอนด์*
  น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
  (ไม่เกิน 2 ชิ้น)
 • ชั้นธุรกิจ
 • 40 กก./88 ปอนด์*
  น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
  (ไม่เกิน 2 ชิ้น)
 • ชั้นหนึ่ง
 • 50 กก./110 ปอนด์*
  น้ำหนักสัมภาระสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
  (ไม่เกิน 3 ชิ้น)
สัมภาระสำหรับทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ

หากท่านไม่ได้จองที่นั่งสำหรับเด็กให้แก่ทารกของท่าน ท่านสามารถนำ สัมภาระของทารกขึ้นเครื่องได้สูงสุด 2 ชิ้น และน้ำหนักรวมทั้งสิ้น  10 กก./22 ปอนด์ โดยไม่นับรวมกับที่นั่งนิรภัยในรถยนต์และรถเข็นเด็ก

ทารกที่มีการซื้อที่นั่งต่างหาก จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องน้ำหนักสัมภาระเท่ากับผู้โดยสารผู้ใหญ่ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางร่วมกับเด็กทารก

* น้ำหนักและขนาดสูงสุดของสัมภาระหนึ่งชิ้น
สัมภาระที่มีน้ำหนักมากกว่า 32 กก./70 ปอนด์หรือมีขนาดใหญ่กว่า 203 ซม./80 นิ้ว ต้องได้รับการบรรจุใหม่เพื่อให้มีน้ำหนักและขนาดไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ ขนาดความยาวรวมทั้งสิ้นของสัมภาระของท่าน หมายถึง ผลรวมของความกว้าง ความสูง และความยาว
 
หากกระเป๋าสัมภาระของท่านไม่สามารถแยกให้เป็นชิ้นเล็กลงได้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่านก่อนที่ท่านจะเดินทาง เพื่อตรวจสอบว่าเราสามารถรับฝากสัมภาระของท่านขึ้นเครื่องได้หรือไม่
 
เราไม่สามารถรับกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นการล่วงหน้า
 

รายการตรวจสอบก่อนการเดินทาง

โปรดศึกษาข้อมูลต่อไปนี้:

ตรวจสอบสัมภาระของท่านว่าไม่มีสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

มีข้อจำกัดและข้อห้ามต่างๆ ในการพกพาวัตถุต่างๆ ขึ้นเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านเดินทางไปที่ใด ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้ท่านนำของเหลว แก๊ส และสเปรย์ ติดตัวขึ้นเครื่องได้ในปริมาณที่จำกัด เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายการสิ่งของที่จำกัดและวัตถุต้องห้ามที่ไม่อนญาตให้ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องบิน

จำกัดจำนวนแบตเตอรี่ลิเธียมที่ท่านนำไปด้วยได้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ที่ท่านพกพาไปด้วย ได้รับการจัดเก็บไว้อย่างเหมาะสมและมีจำนวนตามที่ได้รับอนุญาต อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเทียม

โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับสัมภาระที่อนุญาตของท่าน

ท่านสามารถเดินทางโดยนำเครื่องดนตรีและ อุปกรณ์กีฬาติดตัวไปด้วยได้ แต่โปรดทราบกฎระเบียบที่อาจแตกต่างกันไปตามเส้นทางการเดินทางของท่าน นอกจากนี้ ท่านสามารถทำการเช็คอินสัมภาระพิเศษโดยเสียค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย

เราสามารถเช็คอินสัมภาระของท่านไปถึงยังเมืองปลายทางสุดท้ายของท่านได้หากการเดินทางนี้ใช้บัตรโดยสารใบเดียว และทำการจองไว้ในรายการจองเดียว หรือหากท่านกำลังจะเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดยสายการบินในกลุ่ม Cathay Pacific

หากท่านกำลังจะเดินทางโดยใช้บัตรโดยสารที่ออกแยกกันและจองไว้ในรายการจองที่แยกกัน และท่านกำลังจะต่อเครื่องของเที่ยวบินซึ่งดำเนินงานโดยสายการบินอื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่ม Cathay Pacific ท่านจำเป็นจะต้องรับกระเป๋าสัมภาระของท่านที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและเช็คอินสัมภาระของท่านอีกครั้งกับสายการบินที่ดำเนินงานเที่ยวบินเชื่อมต่อดังกล่าวของท่าน

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2015 เป็นต้นไป จะใช้วิธีการคำนวณแบบใหม่สำหรับน้ำหนักสัมภาระที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินของเที่ยวบินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบินอื่น (หมายถึงสายการบินที่ไม่ใช่ Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon) นี่เป็นข้อตกลงตามนโยบายใหม่ว่าด้วยสัมภาระจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบของสายการบินหลักของเรา

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่ 31 มีนาคม 2015 หรือก่อนหน้านั้น กรุณาตรวจสอบกฎระเบียบของสายการบินหลักของเรา

หากท่านต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว*หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ**ที่ต่างๆ เพื่อการเคลื่อนที่ โปรดตรวจสอบว่าเส้นทางของเที่ยวบินของท่านอนุญาตให้ท่านนำอุปกรณ์ใดไปด้วยได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ไม้เท้า อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้าพยุง และเก้าอี้รถเข็น (วีลแชร์)และอุปกรณ์ โปรดทราบว่าหากเป็นเก้าอี้รถเข็นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการจัดเก็บ

สำหรับเที่ยวบินไปสหรัฐอเมริกา จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ท่านสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม สำหรับเที่ยวบินไปเมืองปลายทางอื่นๆ ท่านสามารถนำอุปกรณ์ช่วยเหลือไปได้หนึ่งชิ้น และอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวไปได้สองชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ บริการช่วยเหลือพิเศษ ของเรา

* อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ช่วยเหลือในการเคลื่อนที่ เช่น ไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้าพยุงและเก้าอี้รถเข็น

** อุปกรณ์ช่วยเหลือหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถรับมือกับความผิดปกติทางร่ายกาย เช่น อุปกรณ์ช่วยฟัง อุปกรณ์ช่วยการมองเห็น อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่หรือการดำรงชีวิตประจำวันซึ่งอาจรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือการรักษา

บัตรโดยสารของท่านจะกำหนดโดยสิ่งที่เรียกว่า "สายการบินหลัก" ซึ่งจะระบุน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2015 เป็นต้นไป กรุณาตรวจสอบกฎระเบียบของสายการบินหลักของเรา

สำหรับบัตรโดยสารที่ออกในวันที่ 31 มีนาคม 2015 หรือก่อนหน้านั้น กรุณาตรวจสอบกฎระเบียบของสายการบินหลักของเรา

 • นำของไปได้มากขึ้น
  นำของไปได้มากขึ้น
  หากท่านประสบปัญหามีของมากเกินไปในการเดินทาง ท่านสามารถเพิ่มปริมาณน้ำหนักสัมภาระได้ง่ายๆ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเพียงเล็กน้อยก่อนท่านออกเดินทาง
 • สะสมแต้มและรับส่วนลด
  สะสมแต้มและรับส่วนลด
  สมัครสมาชิก The Marco Polo Club และรับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรมสะสมไมล์สุดพิเศษของเรา ยิ่งท่านเป็นสมาชิกในขั้นที่สูงสุด ท่านก็ยิ่งได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น สมัครวันนี้พร้อมรับประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้น