โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง สำรวจเมนูของเว็บไซต์

ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

เดินทางอย่างสะดวกสบายบนเที่ยวบินชั้นประหยัด

เพลิดเพลินกับพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นในการเดินทางของท่าน เหยียดขาได้เต็มที่ในที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษสำหรับเที่ยวบินชั้นประหยัด โดยเปิดให้บริการเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินระยะใกล้ เมื่อชำระเงินเพิ่มเพียง USD 35 และเที่ยวบินระยะไกล เมื่อชำระเงินเพิ่มเพียง USD 130 นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้ Asia Miles แลกที่นั่งพิเศษนี้ได้ด้วย

สมาชิกระดับซิลเวอร์ขึ้นไปของ Marco Polo Club และสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ oneworld® (รูบี้, แซฟไฟร์ และเอเมอรัลด์) สามารถสำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษได้ฟรี

โปรดทราบ: การใช้บริการที่นั่งนี้ขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง โดยเปิดให้บริการแบบจองก่อนได้ก่อน ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของที่นั่งบริเวณทางออกซึ่งระบุไว้ในหน้านี้

 

เดินทาง

สำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

การสั่งซื้อ


 • เลือกที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษเมื่อท่านจองแบบออนไลน์กับเรา
 • หรืออีกวิธีหนึ่ง โทรติดต่อ ศูนย์บริการติดต่อในทั่วโลก ของเราหลังจากที่ออกบัตรโดยสารของท่านแล้ว โดยท่านต้องติดต่อภายใน 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
 • นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจองที่นั่งดังกล่าวได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินในเมืองหรือที่สนามบิน

การแลกไมล์สะสม


 • สมาชิก Asia Miles: กรุณาโทรติดต่อ ศูนย์บริการ Asia Miles หลังจากที่ออกบัตรโดยสารของท่านแล้ว โดยท่านต้องติดต่อภายใน 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หรืออีกวิธีหนึ่ง ท่านสามารถนำไมล์สะสมมาแลกที่นั่งนี้ได้ที่เคาน์เตอร์บริการของ Asia Miles ที่สนามบินฮ่องกง
 • สมาชิก Marco Polo Club (ระดับซิลเวอร์ขึ้นไป): กรุณาโทรติดต่อ บริการสายด่วน Marco Polo Club หลังจากที่ออกบัตรโดยสารของท่านแล้ว โดยท่านต้องติดต่อภายใน 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หรือนำไมล์สะสมของท่านมาแลกที่นั่งดังกล่าวได้ฟรีที่เคาน์เตอร์บริการของ Marco Polo Club ที่สนามบินฮ่องกง หรืออีกวิธีหนึ่ง ท่านสามารถจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษได้ฟรี สำหรับสมาชิก Marco Polo Club ระดับกรีน กรุณาดูตารางด้านล่างเกี่ยวกับการใช้ Asia Miles มาแลกที่นั่งดังกล่าว
 • สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ oneworld® (รูบี้, แซฟไฟร์ และเอเมอรัลด์): กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการติดต่อในทั่วโลก ของเราหลังจากที่ออกบัตรโดยสารของท่านแล้ว โดยท่านต้องติดต่อภายใน 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำไมล์สะสมมาแลกที่นั่งดังกล่าวได้ฟรีที่เคาน์เตอร์ในเมืองหรือที่สนามบิน

โปรดทราบ สมาชิก Marco Polo Club (ระดับกรีน)/สมาชิก Asia Miles ต้องมี Asia Miles เป็นจำนวนมากพอ ณ เวลาที่นำไปแลกบริการที่นั่งพิเศษ

ค่าธรรมเนียมสำหรับที่นั่งแบบพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

เที่ยวบินระยะไกล
เที่ยวบินระหว่างฮ่องกงกับแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง หรืออนุทวีปอินเดีย
การสั่งซื้อ
USD 130
การแลกไมล์สะสม
Asia Miles 26,000 คะแนน
เที่ยวบินระยะใกล้ / ระดับภูมิภาค
เที่ยวบินอื่นๆ ที่ดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific/Cathay Dragon ซึ่งไม่ได้ระบุข้างต้น รวมถึงเที่ยวบินระหว่างฮ่องกงกับญี่ปุ่น/เกาหลี/จีน/ไต้หวัน
การสั่งซื้อ
USD 35
การแลกไมล์สะสม
Asia Miles 7,000 คะแนน

ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะอยู่ใกล้ประตูทางออกฉุกเฉิน* และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบินของกรมการบินพลเรือน (Civil Aviation Department) ของฮ่องกง

ผู้โดยสารอาจได้รับที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ หากผู้โดยสารมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อการออกจากเครื่องในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากกีดขวางลูกเรือขณะปฏิบัติหน้าที่ กีดขวางการเข้าถึงอุปกรณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นอุปสรรคต่อการอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน

ผู้โดยสารที่นั่งในที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • มีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปีในวันที่เริ่มการเดินทาง
 • สามารถเข้าใจและทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้
 • สามารถเอื้อม ยก และเปิดประตูทางออกฉุกเฉินได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • ไม่ใช่ผู้โดยสารที่เดินทางในฐานะผู้เยาว์โดยไม่มีผู้ใหญ่ร่วมเดินทาง
 • ไม่เป็นผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอ
 • ไม่ใช่ผู้โดยสารที่ทุพพลภาพชั่วคราวหรือถาวร รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสุนัขที่ฝึกไว้ช่วยเหลือ, ผู้โดยสารที่ใช้อ๊อกซิเจนแบบพกพา หรือจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์บนเครื่องบิน
 • ไม่ได้นั่งอยู่กับทารก
 • ไม่อยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสิ่งมึนเมา
 • ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน หรือ
 • ไม่ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยขนาดยาวพิเศษ

หากผู้โดยสารไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น สายการบิน Cathay Pacific/Cathay Dragon อาจเปลียนที่นั่งชั้นประหยัดแบบทั่วไปให้ท่านก่อนเดินทางหรือในระหว่างการเดินทาง โดยท่านไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งสำหรับที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษได้

*ค่าธรรมเนียมนี้จะชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกง (ช่วงการบินแรกที่ออกจากฮ่องกง) หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า (ช่วงการบินแรกที่ออกจากเมืองอื่น) โดยคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขาย และอาจมีการผันผวนของค่าเงิน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินพร้อมกับที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่งไว้ หากท่านได้สำรองที่นั่งและชำระเงินค่าที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษแล้ว แต่ท่านได้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินกับเราทางออนไลน์ โปรดโทรติดต่อ ศูนย์บริการติดต่อในทั่วโลก เพื่อทำการสำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษของท่านใหม่

ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้และไม่สามารถขอคืนเงิน เว้นแต่มีข้อยกเว้นบางประการ

สายการบิน Cathay Pacific/Cathay Dragon จะทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการสำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษหากที่นั่งนั้นไม่ได้ใช้งาน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือการยกเลิกของเที่ยวบิน
 • เที่ยวบินถูกยกเลิกโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
 • พลาดการต่อเที่ยวบิน เนื่องจากการกำหนดเวลาใหม่ของเที่ยวบินขาเข้าหรือขาออกที่ดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
 • ในกรณีที่ไม่มีที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษให้บริการเมื่อท่านเปลี่ยนไปเป็นเที่ยวบินอื่น

ทางสายการบินจะคืนเงินให้ท่านเป็นจำนวน USD130 (เที่ยวบินระยะไกล) หรือ USD35 (เที่ยวบินระยะใกล้) หรือจำนวนเงินที่เท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน การจ่ายเงินชดเชยนี้จะจ่ายให้เต็มจำนวนและถือเป็นอันสิ้นสุด การคืนเงินจะคืนสู่วิธีการที่ใช้ชำระเงินในครั้งแรกภายใน 7 วันทำการ

โปรดทราบ ลูกค้าที่ทำการยกเลิกการจองเริ่มแรกโดยไม่ได้ทำการจองเที่ยวบินอื่นทดแทน จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

 1. ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะได้ถูกจองให้แก่ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ท่านอื่นด้วยวิธีจองก่อนได้ก่อน สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific/Cathay Dragon
 2. การจองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษนี้จะดำเนินการจองแยกกันในแต่ละเที่ยวบิน
 3. ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะมีให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มจำนวน USD$130 หรือ USD$35 หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าในสกลุเงินท้องถิ่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขาย
 4. ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะได้รับการกำหนดให้แก่ผู้จอง ต่อเมื่อมีการชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับที่นั่งนี้และชำระค่าบัตรโดยสารครบถ้วนแล้ว
 5. จะไม่มีการมอบไมล์สะสมให้สำหรับค่าธรรมเนียมในการขอที่นั่งแบบพื้นที่วางขากว้างพิเศษ
 6. ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแถวที่นั่งบริเวณประตูทางออกของเครื่องบิน เมื่อโดยสารในที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแถวที่นั่งบริเวณทางออกได้ที่หน้านี้
 7. สายการบิน Cathay Pacific/Cathay Dragon จะใช้ดุลยพินิจของทางสายการบินแต่เพียงผู้เดียว (ที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือที่ประตูขึ้นเครื่อง) เพื่อพิจารณาว่าผู้โดยสารมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่สามารถนั่งตรงที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษได้หรือไม่ ถ้าผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่จำเป็น ทางสายการบิน Cathay Pacific/Cathay Dragon อาจเปลี่ยนแปลงให้ผู้โดยสารนั่งในที่นั่งชั้นประหยัดทั่วไป ก่อนการเดินทางหรือในระหว่างการเดินทางโดยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ
 8. ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งได้แก่คุณลักษณะดังนี้
  - มีพื้นที่วางขากว้างกว่าที่นั่งอื่นๆ ในชั้นโดยสารแบบประหยัด
  - ที่วางแขนระหว่างที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษไม่สามารถหดหรือพับเก็บได้เนื่องจากใช้เป็นที่เก็บถาดอาหารตรงส่วนของที่วางแขน
  - ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษอยู่ใกล้กับประตูทางออกฉุกเฉิน*
  *ค่าธรรมเนียมนี้จะชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ฮ่องกง (ช่วงการบินแรกที่ออกจากฮ่องกง) หรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า (ช่วงการบินแรกที่ออกจากเมืองอื่น) โดยคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขาย และอาจมีการผันผวนของค่าเงิน