Jump to main content

Electronisch medische apparatuur

Doorsturen naar Vrienden Print Toon meer diensten Doorsturen:

Passagiers die reizen met medische draagbare elektronische apparaten(MPED)

Het gebruik van draagbare elektronische hulpmiddelen aan boord van vliegtuigen is onderworpen aan strenge regels. Cathay Pacific verschaft zelf geen draagbare elektronische medische hulpmiddelen (MPED) maar het is passagiers toegestaan om hun eigen draagbare elektronische medische hulpmiddelen aan boord te gebruiken (inclusief hulpmiddelen ter ondersteuning van de ademhaling) indien:

 • Vooraankondiging is verstrekt.
 • De passagier medisch fit verklaard is om te vliegen (MEDA-verklaring) wanneer het niet zeker is dat hij/zij in staat is om de vlucht zonder bijzondere medische ondersteuning te voltooien of een gevaar zou kunnen vormen voor de gezondheid en veiligheid van anderen.
 • De apparatuur opgeborgen en gebruikt kan worden in overeenstemming met de geldende veiligheids- en beveiligingsvoorschriften.

Om de veiligheid te garanderen tijdens de vlucht, let op het volgende:

 • Informeer voor uw veiligheid en comfort zo snel mogelijk ons plaatselijke boekingskantoor wanneer u een draagbaar elektronisch medisch hulpmiddel aan boord wilt gebruiken (inclusief hulpmiddelen ter ondersteuning van de ademhaling). Neem in elk geval minimaal 48 uur vóór de geplande vertrektijd van de door u beoogde vlucht contact op met uw boekingskantoor.
 • Verstrek wanneer u belt met uw plaatselijke boekingskantoor alle relevante informatie over het merk, het modelnummer en de fysieke afmetingen van uw apparatuur.
 • FREMEC Card -  indien u regelmatig reist met Cathay Pacific, kunt u een Frequent Travellers Medical Card (FREMEC) aanvragen. Wanneer u in bezit bent van een FREMEC, hoeft u de gegevens van uw apparaat niet elke keer dat u met ons vliegt op te geven, mits er geen verandering is in uw conditie of de vereiste hulp. Voor vragen over de FREMEC kaart, neem contact op met uw lokale reserveringsafdeling.

 • Om te kunnen garanderen dat passagiers die met medische apparaten reizen capabel zijn om te vliegen wordt een medische verklaring (MEDA) aanbevolen.
 • Uitzondering: Passagiers die alleen een CPAP-machine nodig hebben tijdens de vlucht hoeven geen medische verklaring mee te nemen.
 • POC gebruikers dienen een artsenverklaring te vertonen met een datum dat valt binnen 10 dagen alvorens de eerste vlucht vertrekt. De verklaring toont dat de passagier in staat is om de POC op de juiste manier te gebruiken, heeft een POC nodig voor medische redenen, geeft de stroominstelling aan en of het gebruik van de POC noodzakelijk is tijdens alle fasen van de vlucht. De verklaring dient ook te adviseren of de dokter inschat of de passagier "in staat is de vlucht veilig te voltooien zonder het nodig hebben van buitengewone medische begeleiding tijdens de vlucht.”

  NB: POC-gebruikers met een geldige FREMEC-kaart hoeven niet telkens wanneer zij vliegen een doktersverklaring te verstrekken mits hun toestand of behoefte aan ondersteuning ongewijzigd is.
 • Gelieve contact opnemen met onze lokale reserveringsafdeling voor meer informatie.

Indien u reist met medische draagbare elektronische apparaten die op lithiumbatterijen werken, zoals Draagbare zuurstofconcentrators (POC), automatische externe defibrillators (AED), vernevelaars en CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)-apparatuur, raadpleeg  de volgende tabel om te bepalen of het apparaat moet worden vervoerd als handbagage of als ingecheckte bagage:

Vermogen in wattuur (Wh) of (Lithiumgehalte) Configuratie Handbagage Ingecheckte bagage
≤ 100 Wh (2 g) In apparatuur Ja Ja, maar het wordt aanbevolen om het mee te nemen in de handbagage. (zie NB hieronder)
Reserveonderdelen Ja
20 stuks per passagier
Nee
> 100 Wh tot ≤ 160 Wh (2 g – 8 g) In apparatuur Ja Ja, maar het wordt aanbevolen om het mee te nemen in de handbagage. (zie NB hieronder)
Reserveonderdelen Ja
2 stuks per passagier
Nee
> 160 Wh (8 g) In geen enkele bagage toegestaan
Dient te worden aangeleverd en vervoerd als vracht in overeenstemming met de IATA-voorschriften voor gevaarlijke goederen.

NB:
Het maximale aantal apparaten/elektronische toestellen met lithiumbatterijen (elk beneden 160Wh of 2 g) dat kan worden vervoerd in ingecheckte bagage is 10 stuks per passagier en tot 10 stuks per stuk bagage. Bijvoorbeeld:

 • Totaal 10 stuks per passagier (bijv. één passagier checkt twee stuks bagage in)
 • Maximaal 10 stuks per stuk bagage (bijv. twee passagiers checken één stuk bagage in)

Raadpleeg de sectie Lithiumbatterijen voor meer informatie.

Niet essentiële medische draagbare elektronische apparaten (bijvoorbeeld CPAP-apparaat, vernevelaars, neurostimulators, HR / BP monitoren, spuit / voedingspompen, zuig-apparaten en respirators, externe of transcutane zenuwstimulatoren zoals een TENS machine)

 • Alle niet-essentiële medische draagbare elektronische apparaten kunnen of aangesloten worden aan de 110Vac stopcontacten (indien beschikbaar) of zelf worden aangedreven met behulp van goedgekeurde droge-cel of gel-achtige accu’s die aan de toepasselijke voorschriften voldoen.
 • Maximale uitgangsvermogen van de stopcontact in het vliegtuig is 100 watt, indien uw apparaat meer verbruikt, wordt het stopcontact automatisch gedeactiveerd. Wij kunnen niet garanderen dat elk vliegtuig over een 110Vac stopcontact beschikt of dat de 110Vac stopcontacten altijd te gebruiken zijn; daarom raden wij u aan een voldoende aantal volledig opgeladen batterijen voor de beoogde duur van het vlucht mee te nemen. Voor meer informatie over stroom aan boord voor uw laptop, klik hier.
 • Alle extra batterijen die aan boord worden mee genomen voor gevoede apparaten dienen worden verpakt volgens de relevante voorschriften en eisen voor veiligheid, beveiliging en gevaarlijk materialen. Klik hier voor meer informatie
 • Let op: Cathay Pacific Airways is niet verantwoordelijk voor letsel, latere afbraak of operationele falen van medische apparatuur in eigendom van, geleverd of gebruikt door passagiers op ons vliegtuig.
 • Houd er rekening mee dat de stroom in de stoel aan boord niet altijd beschikbaar of werkzaam is op alle vluchten. Cathay Pacific Airways is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan de passagier die de stopcontacten gebruiken voor medische draagbare elektronische apparatuur of door het niet werken van de stopcontacten aan boord. Het gebruiken van stopcontacten is op eigen risico

Essentiële medische draagbare elektronische apparaat (bijv. POC, ventilatoren, adembescherming, Incubators en defibrillatoren)

 • Alle essentiële medische draagbare elektronische apparaten dienen eigen stroomvoorziening te hebben en gebruik te maken van goedgekeurde / originele accu pakketten.
 • Passagiers dienen voldoende volledig opgeladen batterijen mee te nemen voor de beoogde periode van gebruik tijdens de vlucht. Voor apparaten die tijdens de vlucht worden gebruikt dient de passagier voldoende batterijen mee te brengen om de stroom van het apparaat te kunnen voorzien voor 150% van de verwachte maximale duur van de vlucht. Neem contact op met de lokale reserveringsafdeling om de verwachte duur van de vlucht op te vragen.
 • Losse batterijen worden niet geleverd door Cathay Pacific.
 • Alle accu's die aan boord mee worden genomen, dienen verpakt te worden volgens de autoriteitsvoorschriften en eisen voor veiligheid, beveiliging en gevaarlijk materialen. Klik hier voor verdere informatie.
 • Let op: om veiligheidsredenen is het niet toegestaan ​​om essentiële medische draagbare elektronische apparatuur zoals POC, ventilator, adembescherming, incubator of defibrillatoren aan te sluiten in de stopcontacten aan boord. Passagiers dienen in plaats daarvan eigen stroomvoorzieningen mee te nemen die overeenstemmen met alle toepasselijke voorschriften.

Deze essentiële medische apparatuur en accu (s) mogen te allen tijden niet worden opgeladen vanuit het vliegtuig.

 

Beperkingen tijdens bepaalde fases van de vlucht:

 • Essentiële medische draagbare elektronische apparaten kunnen worden gebruikt tijdens alle fases van de vlucht, mits ze goed opgeborgen kunnen worden, werken op batterijen en ze voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften. LET OP: Indien het nodig is om het apparaat tijdens alle fasen van de vlucht te gebruiken, is het niet toegestaan om in de exit rijen en bulk head stoelen te zitten.
 • Alle niet essentiële medische draagbare elektronische apparaten mogen alleen worden gebruikt aan boord na dat het cabinepersoneel heeft aangekondigd dat het toegestaan is ​​, totdat het teken van de de veiligheidsgordel is ingeschakeld voor landing. De apparaten dienen worden opgeborgen voor het opstijgen, taxiën en landing.
 • Zoals met alle draagbare elektronische apparaten aan boord van een vliegtuig, heeft de operationele commandant de rechten om aan te vragen dat elk apparaat uitgeschakeld wordt indien hij / zij gelooft dat het invloed heeft op de systemen van de vliegtuig. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld.

Vernevelaars

 • Het gebruik van deze apparaten zal tijdens een uitbraak van respiratoire infectieziekten verboden  worden om de verspreiding van ziekten te voorkomen.

Luchtbevochtigers

 • Persoonlijke luchtbevochtigers zijn niet toegestaan aan boord aangezien dit geen medische hulpmiddelen zijn.
 • Uitsluitend luchtbevochtigers aangesloten op medische apparatuur kunnen aan boord gebruikt worden.

Dialyse machines

 • Alle soorten van dialyse machines zijn verboden om tijdens de vlucht te gebruiken.
 • Passagiers zijn echter toegestaan om de machines aan boord mee te nemen op voorwaarde dat ze kunnen worden opgeborgen in de passagierscabine in overeenstemming met de toepasselijke veiligheids en beveiligingsregels voor handbagage.
 • Passagiers die moeten dialyseren wordt aangeraden om, waar mogelijk, de dialyse uit te voeren wanneer het vliegtuig gegrond is, vóór of na de vlucht.
 • Passagiers zijn toegestaan een redelijke hoeveelheid dialysevloeistof met hen mee te nemen, zonder extra kosten (een redelijke hoeveelheid dialysevloeistof zou gelijk zijn aan genoeg vloeistof voor ongeveer twee dagen).
 • Passagiers die tijdens de vlucht peritoneaal (continue en machine-vrije) moeten dialyseren, dienen de inhoud van de vloeistof afvalzak te legen in het toilet en de lege dialysevloeistof zak weg te gooien, de vloeistof afvalzak en slangen in de biohazard zak. Enige naalden, spuiten of scherpe voorwerpen welke gebruikt worden tijdens de procedure, dienen te worden vernietigd in de "sharp box", welke aan boord is van alle vluchten.
 • Wij vragen u minimaal een uur vóór de geplande vertrektijd van uw vlucht in te checken.

  Neem contact op met uw lokale reserveringsafdeling voor meer informatie over het meenemen en gebruik van MPED.

  Updated 10 June 2015