Jump to main content

Biar kami menguruskan untuk kamu

Kami menawarkan Frequent Traveller’s Medical Card (FREMEC) bagi penumpang yang bepergian secara teratur dan memerlukan bantuan khusus atau izin perubatan untuk kondisi perubatan yang stabil atau kurang upaya. Penumpang yang memiliki kad FREMEC tidak lagi dihimbau untuk menyerahkan surat MEDA yang ditandatangani oleh dokter mereka setiap kali mereka terbang bersama kami, asalkan tidak ada perubahan dalam kondisi mereka atau bantuan yang diperlukan. Setelah Anda mendaftar, kaunter tempahan kami akan mencatat persyaratan perjalanan Anda sehingga bantuan khusus dapat diatur apabila Anda terbang bersama kami. Anda dapat mengunduh borang permohonan di sini.

Harap diperhatikan bahwa pengguna POC yang memiliki kad FREMEC yang valid, tidak perlu membawa Surat Keterangan Dokter. kad FREMEC hanya akan dikeluarkan untuk penumpang dengan kondisi perubatan yang stabil dan borang MEDA sudah diisi lengkap dengan semua maklumat mengenai kondisi penumpang, perangkat POC, pengaturan, dll. Kad FREMEC juga akan menyarankan penumpang mengenai persyaratan bateri kami.

Untuk menanyakan tentang kad FREMEC, harap hubungi kaunter tempahan.